Articles

Hamlet İsaxanlı “Gələcəyə gedən yol düşüncədir, ağıldır...” / Gülnar Mayisqızı // Xəzər Xəbər. – 2016. – yanvar (№ 347). – s. 22-27.

Hamlet Isakhanli: “The Path to the Future is Wisdom, Intellect...” / Gulnar Mayisgizi// Xəzər Xəbər. – 2016. – January (№ 347). – p. 22-27. 

Hamlet Isakhanli “Historical Memory and Crimes Against Humanity” // Xəzər Xəbər. – 2016. – February (№ 348). – p. 34-35.

Hamlet Isakhanli “Tide-table of Liam Fox” // Xəzər Xəbər. – 2016. – July (№ 353). – p. 46-49.

Film about Khazar University