Index of Publications

BIBLIOGRAPHY: NATIONAL AZERBAIJAN ISBN AGENCY

2014 - 2015

Abbasova, G. Azərbaycan Cəmiyyətinin siyasi təşkilində parlamentin yeri və rolu. Bakı: Xəzər Universiteti nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952823288

Abbasova, G. Azərbaycan Cəmiyyətinin siyasi təşkilində parlamentin yeri və rolu. Bakı: Xəzər Universiteti nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952823288

Abdullayev, B. Diplomatik yazışmanın nəzəri aspektləri. Bakı: Tuna Co., 2014. ISBN: 9789952502008

Abdullayev, B. Diplomatik yazışmanın nəzəri aspektləri. Bakı: Tuna Co., 2014. ISBN: 9789952502008

Abdullayev, Ç. Andora sevməli və ölməli yerdir. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952267013

Abdullayev, Ç. Andora sevməli və ölməli yerdir. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952267013

Abdullayev, Ç. Balkan sindromu. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952266856

Abdullayev, Ç. Balkan sindromu. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952266856

Abdullayev, Ç. Əclafların kredosu. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952266946

Abdullayev, Ç. Əclafların kredosu. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952266946

Abdullayev, Ç. Əclafların qanunu. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952266818

Abdullayev, Ç. Əclafların qanunu. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952266818

Abdullayev, Ç. Qaniçənlər aynası. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952267242

Abdullayev, Ç. Qaniçənlər aynası. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952267242

Abdullayev, Ç. Məhşər ayağında. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952267440

Abdullayev, Ç. Məhşər ayağında. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952267440

Abdullayev, Ç. Namərdin üslubu. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952267068

Abdullayev, Ç. Namərdin üslubu. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952267068

Abdullayev, Ç. Prezident ovu. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952266344

Abdullayev, Ç. Prezident ovu. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952266344

Abdullayev, Ç. Şübhəsiz metamorfoz. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952266924

Abdullayev, Ç. Şübhəsiz metamorfoz. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952266924

Abdullayev, Ç. Transilvaniya səfəri. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952266917

Abdullayev, Ç. Transilvaniya səfəri. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952266917

Abdullayev, Ç. Uğursuzun hekayəti. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952266825

Abdullayev, Ç. Uğursuzun hekayəti. Bakı: Qanun nəşriyyatı, Əli və Nino, 2014. ISBN: 9789952266825

Abdullayev, Ç. Milyardın dəyəri . Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014 . ISBN : 9789952267846

Adam, O. Qəlbin xilası. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267211

Adam, O. Qəlbin xilası. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267211

Adil insan. Bakı : Qanun , 2014. ISBN: 9789952268591

Ağayeva, D.N. Abşeronun mikobiotası. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495263

Ağayeva, D.N. Abşeronun mikobiotası. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495263

Ağazadə, F. Fevral havası. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268526

Ağazadə, F. Fevral havası. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268526

Ahern, S. P.S. Mən səni sevirəm. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266962

Ahern, S. P.S. Mən səni sevirəm. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266962

Axundzadə, D. Müşfiqli günlərim. Bakı: Gənclik, 2014 .  ISBN:  978-9952-824-56-8

Alazan vadisinin avarları  .  Bakı : Qanun, 2014 . ISBN:  9789952268362

Altay. Slevin. Bakı: Mütərcim, 2014. ISBN: 9789952281798

Altay. Slevin. Bakı: Mütərcim, 2014. ISBN: 9789952281798

Anar. Təhminə və Zaur və ya Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266801

Anar. Təhminə və Zaur və ya Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266801

Anjelis , B . Hər bir kişinin qadınlar haqqında bilməli olduğu vacib sirlər. Bakı : Qanun, 2014. ISBN:   9789952268249

Anjelis, B. Hər bir qadının kişilər haqqında bilməli olduğu vacib sirlər. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267617

Anjelis, B. Hər bir qadının kişilər haqqında bilməli olduğu vacib sirlər. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267617

Arif Cəfər oğlu İsmayılzadə. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495041

Arif Cəfər oğlu İsmayılzadə. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495041

Auster, P. Nyu York trilogiyası. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268027

Auster, P. Nyu York trilogiyası. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268027

Azərbaycan milli elmlər akademiyası mikrobiologiya institutunun elmi əsərləri 2011, cild 9, No2  . Bakı : 2011 . İSSN2224-0683

Azərbaycan milli elmlər akademiyası mikrobiologiya institutunun elmi əsərləri 2012, cild 10, No2 . Bakı: İSSN2224-0683

Azərbaycan milli elmlər akademiyası mikrobiologiya institutunun elmi əsərləri 2013, cild 11, No2 .  Bakı: İSSN2224-0683

Azərbaycan milli elmlər akademiyası mikrobiologiya institutunun elmi əsərləri 2013, cild 11, No1 .  Bakı: İSSN2224-0683

Azərbaycan milli elmlər akademiyası mikrobiologiya institutunun elmi əsərləri 2013, cild 10, No1 .  Bakı: İSSN2224-0683

Azərbaycan milli elmlər akademiyası mikrobiologiya institutunun elmi əsərləri 2014, cild 12, No1 . Bakı: İSSN2224-0683

Bahadırsoy, O. Günahdır səni sevmək: bir yasaq məhəbbət hekayəsi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268157

Bahadırsoy, O. Günahdır səni sevmək: bir yasaq məhəbbət hekayəsi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268157

Barbaros Xeyrəddin Paşa.  Bakı:  Kitab klubu, 2014 . ISBN  :   9789952825220

Batman, Ə. Səhər yuxum. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267488

Batman, Ə. Səhər yuxum. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267488

Batur, E. Alma. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267532

Batur, E. Alma. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267532

Behbudov, S. Simurq ömrü. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495355

Behbudov, S. Simurq ömrü. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495355

Behrudi , R . Bir dəli ayrılıq kimi . Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :   9789952268799

Bern, R . Sirr. Bakı:  Qanun, 2014. ISBN  :   9789952267792

Beyli, Ç. Mayın yeddi günü. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266757

Beyli, Ç. Mayın yeddi günü. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266757

Beynəlxalq  münasibətlər .  Bakı :  Kitab klubu , 2013 . ISBN  :   9789952290547 

Bilik yarışması. Bakı: Altun Kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952241891

Bilik yarışması. Bakı: Altun Kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952241891

Blançard,K., Conson , S . Bir dəqiqə idarəçi . Bakı : Qanun , 2014 . ISBN :  9789952268782

Bokkaçço, C. Dekameron: “Qanun” macəraları. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267761

Bokkaçço, C. Dekameron: “Qanun” macəraları. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267761

Borges , J. L . Qum kitabı .  Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :   9789952269017

Böll, H. Hekayələr. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266788

Böll, H. Hekayələr. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266788

Böll, H. O illərin çörəyi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267549

Böll, H. O illərin çörəyi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267549

Böyükçöl, K. Səkkizinci gün. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267822

Böyükçöl, K. Səkkizinci gün. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267822

Braun , D  .  Cəhənnəm  .  Bakı : Qanun  ,  2014 . ISBN  :  9789952268447

Brea , A. Bir balaca parislinin həyatı . Bakı : Qanun ,  2014 . ISBN  :   9789952268553

Bredberi, R. Hekayələr. Bakı: Altun kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 978 9952242027

Bredberi, R. Hekayələr. Bakı: Altun kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 978 9952242027

Bukovski , C .  Poşt idarəsi . Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :   9789952269000

Bukovski , Ç . Qadınlar .   Bakı :  Qanun  , 2014 . ISBN  :   9789952268102

Carnegie, D . Dost qazanmaq və adamlara təsir göstərmək sənəti  .  Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :  9789952268515

Ceferli , G . Rusça-Türkçe matematik sözlük   . Bakı : “OL “ MMC , 2014 . ISBN  :   9789952494372

Cəfərov, E. S. Fizika. Bakı: Azərnəşr, 2014.

Cəfərov, E. S. Fizika. Bakı: Azərnəşr, 2014.

Cəfərov, F. Funksionla qida məhsullarının texnologiyası. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495331

Cəfərov, F. Funksionla qida məhsullarının texnologiyası. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495331

Cəfərova , Z. B. Rəsmi-İnzibati üslub .  Bakı : Bakı Universiteti  , 2013 . ISBN  :  9789952808865

Clezio, L .  Səhra . Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :  9789952268881

Coetzee, J. M. Barbaraları gözləyərkən. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267310

Coetzee, J. M. Barbaraları gözləyərkən. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267310

Coetzee, J. M. Gənclik. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267303

Coetzee, J. M. Gənclik. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267303

Coetzee, J. M. Maykl K.-nın həyatı və zəmanəsi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267297

Coetzee, J. M. Maykl K.-nın həyatı və zəmanəsi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267297

Coetzee, J. M. Rüsvayçılıq. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267327

Coetzee, J. M. Rüsvayçılıq. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267327

Coleman, J . Komitet 300 dünya hökümətinin sirləri . Bakı : Qanun, 2014 . ISBN : 9789952268966

Collins, S. Aclıq oyunları. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267143

Collins, S. Aclıq oyunları. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267143

Covanyoli, R. Spartak. Bakı: Altun kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 978 9952241846

Covanyoli, R. Spartak. Bakı: Altun kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 978 9952241846

Çələbi, B. Rusiya mafiyasının liderləri: Moskva. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266481

Çələbi, B. Rusiya mafiyasının liderləri: Moskva. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266481

Çimən, Ə. Tarixi dəyişdirən məxfi servislər. Bakı: Qələm, 2014. ISBN: 9789952468328

Çimən, Ə. Tarixi dəyişdirən məxfi servislər. Bakı: Qələm, 2014. ISBN: 9789952468328

Çokor, F. T. Axınla birgə. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266955

Çokor, F. T. Axınla birgə. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266955

Çopiç , B .  Özümüz zillətdə,xəyalımız cənnətdə . Bakı : Qanun , 2014. ISBN:  9789952268539

Dictionary of energy term: explanatory glossart on oil and natural gas sector of Azerbaijan. Baku: Qafqaz University, 2014. ISBN: 9789952468274

Dictionary of energy term: explanatory glossart on oil and natural gas sector of Azerbaijan. Baku: Qafqaz University, 2014. ISBN: 9789952468274

Dikkens, Ç. Devid Kopperfild. Bakı: Altun Kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952242010

Dikkens, Ç. Devid Kopperfild. Bakı: Altun Kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952242010

Dirie, V. Səhra Çiçəyi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267112

Dirie, V. Səhra Çiçəyi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267112

Dobelli, R. Məntiqli düşünmə sənəti. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266757

Dobelli, R. Məntiqli düşünmə sənəti. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266757

Dostoyevski, F. Alçaldılmış və təhqir edilmiş insanlar. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267105

Dostoyevski, F. Alçaldılmış və təhqir edilmiş insanlar. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267105

Dostoyevski, F. Yeniyetmə. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267198

Dostoyevski, F. Yeniyetmə. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267198

 Dovlatov, S .  Zona həbsxana nəzarətçisinin qeydləri . Bakı : Qanun , 2014. ISBN:   9789952269178

Dovlatov, S. Əcnəbi qadın. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266641

Dovlatov, S. Əcnəbi qadın. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266641

Doyl , A . K . Şerlok Holmsun macəraları  .  Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :  9789952268218

Doyl, A. K. Al – qırmızı etüd: Şerlok Holmsun macəraları. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267778

Doyl, A. K. Al – qırmızı etüd: Şerlok Holmsun macəraları. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267778

Doyl, A. K. Dördlərin işarəsi: Şerlok Holmsun macəraları. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268188

Doyl, A. K. Dördlərin işarəsi: Şerlok Holmsun macəraları. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268188

Doyl, A. K. Qorxu vadisi: Şerlok Holmsun macəraları. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267358

Doyl, A. K. Qorxu vadisi: Şerlok Holmsun macəraları. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267358

Drayzer , T . Kerri bacı  . Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :   9789952268010

Drayzer, T .  Cenni herhardt . Bakı : Qanun , 2014 .  ISBN :  9789952268911

Dükan, P. Mən arıqlaya bilmirəm. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266771

Dükan, P. Mən arıqlaya bilmirəm. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266771

Düma, A . Qafqaz səfəri  .  Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :   9789952267921

Epperson, R . Gözəgörünməz əl .   Bakı : Qanun  , 2014 . ISBN  :   9789952267655

Əbdülrəhmanlı , N.  Qurban roman-xronika . Bakı: Qanun, 2014. ISBN : 9789952269123

Əfəndiyeva, İ. Axtarış yollarının bəhrəsi. Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2014. ISBN: 9789952460414

Əfəndiyeva, İ. Axtarış yollarının bəhrəsi. Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2014. ISBN: 9789952460414

 Əliyev, E .  Avropa cinayət hüququ . Bakı : Kooperasiya, 2015.  ISBN : 9789952826531

Əliyev, E. Avropa əqli mülkiyyət hüququ. Bakı: "UniPrint" nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi, 2014. ISBN: 97899524403411

Əliyev, E. Avropa əqli mülkiyyət hüququ. Bakı: "UniPrint" nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi, 2014. ISBN: 97899524403411

Əliyev, E. Avropa nəqliyyat hüququ. Bakı: Uni – Print nəşriyyat – poliqrafiya müəssisəsi, 2014. ISBN: 97899524403410

Əliyev, E. Avropa nəqliyyat hüququ. Bakı: Uni – Print nəşriyyat – poliqrafiya müəssisəsi, 2014. ISBN: 97899524403410

Əliyev, Q. Bir bölüyün manifesti .Bakı : Elm və təhsil , 2015. ISBNI: 9789952826524

Əliyev, R. T. Stres və bitkilərin adaptasiyası. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952453909

Əliyev, R. T. Stres və bitkilərin adaptasiyası. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952453909

Əliyev, R. Türk mifoloji düçüncəsi və onun epik transformasiyaları. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495270

Əliyev, R. Türk mifoloji düçüncəsi və onun epik transformasiyaları. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495270

 Əliyev,E .  Avropa əmək hüququ. 2015 . ISBN 9789952827217

Əliyeva, G. Türk təsəvvüf fəlsəfəsi: II hissə. Bakı: Proqres, 2014. ISBN: 9789952820799

Əliyeva, G. Türk təsəvvüf fəlsəfəsi: II hissə. Bakı: Proqres, 2014. ISBN: 9789952820799

Ən yeni rus ədəbiyyatı: antologiya. I cild. Bakı: Mütərcim, 2014. ISBN: 9789952281736

Ən yeni rus ədəbiyyatı: antologiya. I cild. Bakı: Mütərcim, 2014. ISBN: 9789952281736

Ən yeni rus ədəbiyyatı: antologiya. II cild. Bakı: Mütərcim, 2014. ISBN: 9789952281903

Ən yeni rus ədəbiyyatı: antologiya. II cild. Bakı: Mütərcim, 2014. ISBN: 9789952281903

Əsəd Bəy . Qafqazın on iki sirri  .  Bakı : Qanun , 2014.  ISBN  : 9789952268096

Əsədov, E. Qloballaşma şəraitində müharibə və sülh problemi. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495225

Əsədov, E. Qloballaşma şəraitində müharibə və sülh problemi. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495225

Əsgərli, S. Çarə Sizsiniz. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266894

Əsgərli, S. Çarə Sizsiniz. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266894

Əzəmət, Z. Balaca adam. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267703

Əzəmət, Z. Balaca adam. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267703

Əzim, E. İllərin o tayı. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267365

Əzim, E. İllərin o tayı. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267365

Fərzəliyev,V. M. Kimya və həyat. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495294

Fərzəliyev,V. M. Kimya və həyat. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495294

Flober, Q. Sadəlövh. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267952

Flober, Q. Sadəlövh. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267952

Fox, J .J . Necə böyük rəhbər olmalı  .  Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :  9789952268652

Foks, L. Şahə qalxan dalğalar. Bakı: TEAS Press nəşriyyat evi, 2014. ISBN: 9789952494518

Foks, L. Şahə qalxan dalğalar. Bakı: TEAS Press nəşriyyat evi, 2014. ISBN: 9789952494518

Frank, A. Gündəlik. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267990

Frank, A. Gündəlik. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267990

Freyd, Z. Yuxuların yozumu. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267259

Freyd, Z. Yuxuların yozumu. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267259

Gəncəv i, N .  Sirlər xəzinəsi .  Bakı :  Qanun, 2014 . ISBN : 9789952268089

Gilbert, E. Ye, dua et, sev. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266313

Gilbert, E. Ye, dua et, sev. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266313

Gündüz, A. Türk dilində kimlik bildirən sözlər. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268294

Gündüz, A. Türk dilində kimlik bildirən sözlər. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268294

Hacı, K. Rəqqasə. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267907

Hacı, K. Rəqqasə. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267907

Hami,H. Sparkling ashes over the rainbow . Bakı : Qanun , 2014 . ISBN : 9789952268997

Harvi, S. Qadın kimi davran, kişi kimi düşün. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267693

Harvi, S. Qadın kimi davran, kişi kimi düşün. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267693

Heminquey, E. Əcəl zəngi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267341

Heminquey, E. Əcəl zəngi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267341

Heminquey, E. Ya var,ya yox. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267426

Heminquey, E. Ya var,ya yox. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267426

Henri , O . Hekayələr  .  Bakı :  Azərnəşr , 2013 . ISBN  :  9789952820232

Henri, O. Seçilmiş hekayələr. Bakı: Altun kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 978 9952241778

Henri, O. Seçilmiş hekayələr. Bakı: Altun kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 978 9952241778

Hesse.H.  Muncuq oyunu . Bakı : Qanun , 2014 .  ISBN : 9789952268928

Həmidova, Ş. XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri tarixindən. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495133

Həmidova, Ş. XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri tarixindən. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495133

Həsənli, A. Müasir şəraitdə Azərbaycanda dini-mədəni dəyərlərin inkişaf xüsusiyyətləri. Bakı: Nur Art nəşriyyat, 2014. ISBN: 9789952824070

Həsənli, A. Müasir şəraitdə Azərbaycanda dini-mədəni dəyərlərin inkişaf xüsusiyyətləri. Bakı: Nur Art nəşriyyat, 2014. ISBN: 9789952824070

Həsənzadə, N. Ömür yarı sual,yarı imtahan... Bakı: OL MMC, 2014. ISBN: 9789952494099

Həsənzadə, N. Ömür yarı sual,yarı imtahan... Bakı: OL MMC, 2014. ISBN: 9789952494099

Hill, N. Düşün və varlan. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266627

Hill, N. Düşün və varlan. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266627

Hollovey, D .  Beriya  . Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :  9789952268607

Hüseynbəyli, E. Aişə: Moskvada məhəbbət romanı. Bakı: Qələm, 2014. ISBN: 9789952468328

Hüseynbəyli, E. Aişə: Moskvada məhəbbət romanı. Bakı: Qələm, 2014. ISBN: 9789952468328

Hüseynbəyli, E. Azıx. Bakı: Qələm, 2014. ISBN: 9789952468571

Hüseynbəyli, E. Azıx. Bakı: Qələm, 2014. ISBN: 9789952468571

Hüseynbəyli, E. Balıq adam. Bakı: Qələm, 2014. ISBN: 9789952468502

Hüseynbəyli, E. Balıq adam. Bakı: Qələm, 2014. ISBN: 9789952468502

Hüseynbəyli, E. Yovşan qağayılar. Bakı: Qələm, 2014. ISBN: 9789952468526

Hüseynbəyli, E. Yovşan qağayılar. Bakı: Qələm, 2014. ISBN: 9789952468526

Hüseynov, Ə. H. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun kommentariyası. Bakı: DİGESTA nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952822656

Hüseynov, Ə. H. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun kommentariyası. Bakı: DİGESTA nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952822656

II International Scientific conference of young researchers. Baku: Qafqaz University, 2014. ISBN: 9789952468304

II International Scientific conference of young researchers. Baku: Qafqaz University, 2014. ISBN: 9789952468304

İlyas Əfəndiyev: Biblioqrafiya. Bakı: Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2014. ISBN: 9789952 460438

İlyas Əfəndiyev: Biblioqrafiya. Bakı: Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2014. ISBN: 9789952 460438

İmran, G. Məni kim öldürdü ?! Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266887

İmran, G. Məni kim öldürdü ?! Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266887

İnam ata: on kutsal bitiq. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268263

İnam ata: on kutsal bitiq. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268263

ISBN agentliyi 2014

İsgtəndərzadə ,  M .  Politologiyanın əsasları  . Bakı : Kitab klubu  , 2012 . ISBN  :  9789952404319

İsmayıl  İBn  İbrahim əl-Buxari  . Tam Səhih- Buxari  .  Bakı : İpəkyolu  , 2014 . ISBN  :  9789952822175

İsmayıl, M. Sevgi şeirləri. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266849

İsmayıl, M. Sevgi şeirləri. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266849

İstiqlal 1918-28 mayıs-1919  .  Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :  9789952268430

İstiqlal: 1918-28 Mayıs – 1919. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268430

İstiqlal: 1918-28 Mayıs – 1919. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268430

İşığa doğru . Bakı : Qanun ,  2014 . ISBN : 978-9952-26-924-6

İşığa doğru məqalələr toplusu  . Bakı :  Qanun , 2014 . ISBN  :    9789952269246

Kafka, F. Vəsiyyət. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267266

Kafka, F. Vəsiyyət. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267266

Kazımlı, X. Mexico - ochenta y eis. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267914

Kazımlı, X. Mexico - ochenta y eis. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267914

Kərimov , E . Azərbaycan Korporativ (Şirkətlər ) hüququ  .  Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :  9789952268393

Kılınç, M. Qadınlar nə istəyir? Kişilər nə verir? Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267679

Kılınç, M. Qadınlar nə istəyir? Kişilər nə verir? Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267679

Kinq , S . 11/22/63 roman . Bakı :  Qanun  , 2014 . ISBN  :  9789952268935

Kinq, S. Yaşıl mil. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267051

Kinq, S. Yaşıl mil. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267051

Kitabı necə satmalı  .  Bakı :  Kitab klubu , 2003 . ISBN  :   9789952808704

Kiyosaki ,R. T. Varlı uşaq, ağıllı uşaq . Bakı : Qanun, 2014 . ISBN : 9789952268959

Kiyosaki, R . T .  Pul axını kvadrantı  . Bakı : Qanun  , 2014. ISBN  : 9789952268836

Köçəri, İ. Müharibə yeniyetməsi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266863

Köçəri, İ. Müharibə yeniyetməsi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266863

Kristi , A .  On Zənci balası .  Bakı : Qanun , 2014 .  ISBN  :  9789952268423

Kristi , A . Ölümlə görüş .  Bakı : Qanun , 2014 .  ISBN  :  9789952268478

Kristi, A. “Şərq ekspresi”ndə qətl. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267457

Kristi, A. “Şərq ekspresi”ndə qətl. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267457

Kristi, A. Buludların üzərində ölüm. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268126

Kristi, A. Buludların üzərində ölüm. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268126

Kristi, A. Əlifba sırası ilə qətl. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268072

Kristi, A. Əlifba sırası ilə qətl. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268072

Kristi, A. Mavi qatarın sirri. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266597

Kristi, A. Mavi qatarın sirri. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266597

Kristi, A. Puaro istintaq aparır. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266603

Kristi, A. Puaro istintaq aparır. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266603

Kristi, A. Rocer Ekroydun qətli. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266610

Kristi, A. Rocer Ekroydun qətli. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266610

Kristi, A. Rocer Endhauzun sirri. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266665

Kristi, A. Rocer Endhauzun sirri. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266665

Kulagin,V.M.  Müasir Beynəlxalq təhlükəsizlik . Bakı : Tuna Co , 2015 . ISBN : 9789952502015

Kundera, M. Varlığın dözülməz yüngüllüyü. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267181

Kundera, M. Varlığın dözülməz yüngüllüyü. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267181

Kuper, C. F. Sonuncu Mogikan. Bakı: Altun Kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952242003

Kuper, C. F. Sonuncu Mogikan. Bakı: Altun Kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952242003

Kuper, C. F. Sonuncu Mogikan. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952265286

Kuper, C. F. Sonuncu Mogikan. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952265286

Qaradərəli, A. Şəhərcik. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267419

Qaradərəli, A. Şəhərcik. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267419

Qaraqan. Bir milyon dollarım olsaydı. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267174

Qaraqan. Bir milyon dollarım olsaydı. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267174

Qasımov , Ş . Azərbaycan tarixi dərslik  . Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :   9789952268584

Qasımov, S. Gecikmiş etiraf. ADMİU nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952825626

Qasımov, S. Gecikmiş etiraf. ADMİU nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952825626

Qasımova, T. Qlobal problemlər sosial idarəetmə çərçivəsində. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495287

Qasımova, T. Qlobal problemlər sosial idarəetmə çərçivəsində. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495287

 Qaşqay,O.  Pulla alınmış günahlar . Bakı : Qanun , 2014 . ISBN :  9789952269116

Qayıblı, X. Yenə canım söz gəzir. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267402

Qayıblı, X. Yenə canım söz gəzir. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267402

Qeys , R.  Pul məktəbi  . Bakı : Kitab klubu , 2013 . ISBN  :  9789952820256

Qədim , S . Əcəl düyünü  .  Bakı : Qanun , 2014 .  ISBN  :  9789952268409

Qədirzadə, S. 46 bənövşə. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266740

Qədirzadə, S. 46 bənövşə. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266740

Qladuell , M . David vo Qoliaf .  Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :  9789952268768

Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya. Bakı: Qafqaz Universiteti, 2014. ISBN: 9789952468328

Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya. Bakı: Qafqaz Universiteti, 2014. ISBN: 9789952468328

Qocayev, E. Karyera bələdçisi: düzgün peşə seçimi və uğurlu iş axtarışı. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266979

Qocayev, E. Karyera bələdçisi: düzgün peşə seçimi və uğurlu iş axtarışı. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266979

Qolden , A . Geyşanın memuarları . Bakı :  Qanun , 2014 . ISBN  :   9789952268232

Qonçarov ,İ . A . Oblomov . Bakı : Qanun, 2014 . ISBN:   9789952268867

Qorki, M. Uşaqlıq. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267747

Qorki, M. Uşaqlıq. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267747

Qrey, C .  Kişilər marsdan,qadınlar veneradandır .  Bakı :   Kitab Klubu , 2014 . ISBN  :  9789952820249

Qrin, R. Hakimiyyətin 48 qanunu. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266634

Qrin, R. Hakimiyyətin 48 qanunu. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266634

Quliyev, A. Ağrı. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 97899522676863

Quliyev, A. Ağrı. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 97899522676863

Quliyev, Ə. M. Azərbaycanın bal verən bitkiləri. Bakı: AFPoliqrAF, 2014. ISBN: 9789952824810

Quliyev, Ə. M. Azərbaycanın bal verən bitkiləri. Bakı: AFPoliqrAF, 2014. ISBN: 9789952824810

Quliyev, İ. Ə. Ümumi torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyası. Bakı: 2014. ISBN: 9789952824834

Quliyev, İ. Ə. Ümumi torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyası. Bakı: 2014. ISBN: 9789952824834

Quliyev, Q. XX əsrin görkəmli ədəbiyyatşünas alimləri. Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2014. ISBN: 9789952496017

Quliyev, Q. XX əsrin görkəmli ədəbiyyatşünas alimləri. Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2014. ISBN: 9789952496017

Qurbanov, A. Sivilizasiyanın ekoloji perspektivləri tarixi prosesdə ekoloji amil. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495317

Qurbanov, A. Sivilizasiyanın ekoloji perspektivləri tarixi prosesdə ekoloji amil. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495317

L`incarnation. Baku: Foundation Heydr Aliyev, 2014. ISBN: 9789952483857

L`incarnation. Baku: Foundation Heydr Aliyev, 2014. ISBN: 9789952483857

Ləzgicə - Azərbaycanca lüğət. Bakı: Araz, 2014. ISBN: 9789952825855

Ləzgicə - Azərbaycanca lüğət. Bakı: Araz, 2014. ISBN: 9789952825855

Lindqren, A, Seçilmiş hekayələr. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267389

Lindqren, A, Seçilmiş hekayələr. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267389

Lindqren, A. Balaca və Karlson. Bakı: Altun Kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952241877

Lindqren, A. Balaca və Karlson. Bakı: Altun Kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952241877

London, C. Dəmir daban. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267006

London, C. Dəmir daban. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267006

London, C. Seçilmiş hekayələri. Bakı: Altun kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 978 9952241754

London, C. Seçilmiş hekayələri. Bakı: Altun kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 978 9952241754

Maalof,AQ  . Leon Afrikalı . Bakı :  Qanun , 2014 . ISBN  :  9789952268805

Mahmud, İ. Ttualet kağızı: heç nə haqqında üç esse. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267075

Mahmud, İ. Ttualet kağızı: heç nə haqqında üç esse. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267075

 Makiavelli,N. Hökmdar . Bakı : Qanun , 2014 . ISBN : 9789952269185

Maqsudoğlu, H. Business English. Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2014. ISBN: 9789952496024

Maqsudoğlu, H. Business English. Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2014. ISBN: 9789952496024

Medvedev, V . Barankin,Adam ol ! Bakı : Qanun ,   2014 . ISBN  :   978-9952268546

Mehdi, N. 110 nəsnə: hərəsindən bir az. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267501

Mehdi, N. 110 nəsnə: hərəsindən bir az. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267501

Mehdiyev, Ə. “Əsrin müqaviləsi”: Azərbaycan neft strategiyasının təməl daşı. Bakı: Turxan NPB, 2014. ISBN: 9789952821222

Mehdiyev, Ə. “Əsrin müqaviləsi”: Azərbaycan neft strategiyasının təməl daşı. Bakı: Turxan NPB, 2014. ISBN: 9789952821222

Menschüerdung. Baku: Heydär Äliyev Stiftung, 2014. ISBN: 9789952483871

Menschüerdung. Baku: Heydär Äliyev Stiftung, 2014. ISBN: 9789952483871

Mədəniyyətimizin  qəndilləri  . Bakı : Qanun  , 2013 . ISBN  :   9789952822182

 Məmmədov ,  A .  Aşma . Bakı : Qanun , 2014 .  ISBN : 9789952268270

Məmmədov, A. Bağırov və Beriya Məxfi protokollar. Bakı: Qələm, 2014. ISBN: 9789952465211

Məmmədov, A. Bağırov və Beriya Məxfi protokollar. Bakı: Qələm, 2014. ISBN: 9789952465211

Məmmədov, T. S. Bitki ekologiyası. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495140

Məmmədov, T. S. Bitki ekologiyası. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495140

Miller , H . Xərçəng tropiki .  Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :   9789952268577

Monten, M. Ləyaqətlə yaşamaq qabiliyyəti haqqında. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266993

Monten, M. Ləyaqətlə yaşamaq qabiliyyəti haqqında. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266993

Morua, A. Yad qadına məktublar. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267099

Morua, A. Yad qadına məktublar. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267099

Murad, X. Analı günlərin davamı... Bakı: AFPoliqrAF, 2014. ISBN: 9789952824872

Murad, X. Analı günlərin davamı... Bakı: AFPoliqrAF, 2014. ISBN: 9789952824872

Muradov,  S . 40 hədisdə ticarət  . Bakı : İpəkyolu  ,  2014 . ISBN  :   9789952822113

Musayev, A. İnnovasiya iqtisadiyyatı və vergi stimullaşdırılması. Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2014. ISBN: 9789952496000

Musayev, A. İnnovasiya iqtisadiyyatı və vergi stimullaşdırılması. Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2014. ISBN: 9789952496000

Mustafa Gül, M. Elyas Gibb və Azərbaycan. Bakı: Qafqaz Universiteti nəşri, 2014. ISBN: 9789952468250

Mustafa Gül, M. Elyas Gibb və Azərbaycan. Bakı: Qafqaz Universiteti nəşri, 2014. ISBN: 9789952468250

Mücəssəmə. Bakı: Heydər Əliyev Fondu, 2014. ISBN: 9789952483888

Mücəssəmə. Bakı: Heydər Əliyev Fondu, 2014. ISBN: 9789952483888

Nadir Mir-İbrahim oğlu Seyidov. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014.

Nadir Mir-İbrahim oğlu Seyidov. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014.

Nejad, S. Ə. Yasin surəsinin təfsiri. Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2014. ISBN: 9789952460377

Nejad, S. Ə. Yasin surəsinin təfsiri. Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2014. ISBN: 9789952460377

Nəbioğlu ,  R .  Dərəzarat  .  Bakı : Afpoliqraf  , 2013 . ISBN  :  9789952823257

Nəcəf, Ə. N. İnanc Yaddaşı. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268287

Nəcəf, Ə. N. İnanc Yaddaşı. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268287

Nəsil , Ö .  Peyğəmbər dostları  . Bakı : İpəkyolu  , 2013 . ISBN  :   9789952822137

Nəzirli, K. Miras: hekayələr,  pyeslər. Bakı: Mütərcim, 2014. ISBN: 9789952281941

Nəzirli, K. Miras: hekayələr,  pyeslər. Bakı: Mütərcim, 2014. ISBN: 9789952281941

Nəzirli, Ş. Əfsanəvi Mixaylo. Bakı: Qələm, 2014. ISBN: 9789952465983

Nəzirli, Ş. Əfsanəvi Mixaylo. Bakı: Qələm, 2014. ISBN: 9789952465983

Niyazov , Ə . Danışıq ədəbi .  Bakı :  İpəkyol , 2014 . ISBN  :  9789552822120

Oruell , C . Paris və Londonda qara qəpiksiz .  Bakı : Qanun , 2014 .  ISBN  :  9789952268461

Osmanov, C. Mücahidin yolu. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267167

Osmanov, C. Mücahidin yolu. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267167

Oşo. Qadınların kitabı. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266535

Oşo. Qadınların kitabı. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266535

Palanik, Ç. Döyüşçü klubu. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267334

Palanik, Ç. Döyüşçü klubu. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267334

Palanik, Ç. Layla. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266672

Palanik, Ç. Layla. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266672

Pamuk, O. Məsumiyyət muzeyi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266580

Pamuk, O. Məsumiyyət muzeyi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266580

Pashayeva, M. The history and ethnography of Shahdagh peoples. Baku: Khazar University, 2014. ISBN: 9789952824858

Pashayeva, M. The history and ethnography of Shahdagh peoples. Baku: Khazar University, 2014. ISBN: 9789952824858

Pavlenko, N. Birinci Pyotr. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266719

Pavlenko, N. Birinci Pyotr. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266719

Perker , Ə . E .  Sufle . Bakı : Qanun , 2014 . ISBN:  9789952268133

Pərvin. Söhbətlər. Bakı: Mütərcim, 2014. ISBN: 9789952281729

Pərvin. Söhbətlər. Bakı: Mütərcim, 2014. ISBN: 9789952281729

Prokurorluğa qəbulla bağlı testlər . Bakı :  Qanun , 2014. ISBN : 9789952268973

Ramiz Daniz .  Christopher Columbus,Nasiraddin Tusi and real discovery of America  . Bakı : Nasir, 2014. ISBN  :    9789952823059

Ramiz Daniz .  The scientist passed ahead of centuries - Nasiraddin Tusi  .  Bakı : Nasir, 2014. ISBN  :  9789952823035

Ramiz Dəniz  . Cənnətə gedənlər cəhənnəmə düşürlər  .  Bakı : Nasir, 2014. ISBN  :  9789952826418

Ramiz Dəniz .  Xristofor Kolumb,Nəzirəddin Tusi və Amerika qitəsinin həqiqi kəşfi . Bakı : Nasir, 2014. ISBN  :    9789952823073

Ramiz Dəniz . Braziliyanın müəmmalı kəşfi  . Bakı : Nasir, 2014. ISBN  :   9789952823066

Ramiz Dəniz . Enigmatic discovery of Brazil . Bakı : Nasir, 2014. ISBN  :   9789952823004

Ramiz Dəniz . Əsrləri qabaqlamış alim Nəsirəddin Tusi .  Bakı : Nasir, 2014. ISBN  : 9789952823080

Ramiz Dəniz . Həqiqət  .  Bakı : Nasir, 2014. ISBN  :  9789952823097

Ramiz Dəniz . Müqəddəs missiya .  Bakı : Nasir, 2014. ISBN  :  9789952826401

Ramiz Dəniz . Yeni dünya sahillərinə yollanan konkistadorlar .  Bakı : Nasir, 2014. ISBN  : 9789952826425

Rəsualzadə, M .                Əsərləri 1918-aprel 1920 .  Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :  9789952267945

Rəsulzadə, M. Ə. Əsərləri: 1918- aprel 1920. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267945

Rəsulzadə, M. Ə. Əsərləri: 1918- aprel 1920. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267945

Rid, M. Oseola seminollarin başçısı. Bakı: Altun Kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952241808

Rid, M. Oseola seminollarin başçısı. Bakı: Altun Kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952241808

Rıhtım, M. Halvetiyye sufiliği. Bakı: Qafqaz Universiteti, 2014. ISBN: 9789952468267

Rıhtım, M. Halvetiyye sufiliği. Bakı: Qafqaz Universiteti, 2014. ISBN: 9789952468267

Roulinq , C . K . Harri potter və azkaban məhbusu .  Bakı : Qanun , 2014 .  ISBN :  9789952268508

Rulfo, X. Pedro Paramo. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266658

Rulfo, X. Pedro Paramo. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266658

Rüstəmxanlı, T. Türkçülük yolunda. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267150

Rüstəmxanlı, T. Türkçülük yolunda. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267150

Rüstəmxanlı, T. Türkün milli vicdanının səsi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267754

Rüstəmxanlı, T. Türkün milli vicdanının səsi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267754

Sahil, S. İsanın qadını. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267723

Sahil, S. İsanın qadını. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267723

Saidi, Q. TOP. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266795

Saidi, Q. TOP. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266795

Sand ,  J . İndiana  .  Bakı : Qanun , 2014 .  ISBN  :   9789952267983

Sekman, M. Hər şey səninlə başlar. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266696

Sekman, M. Hər şey səninlə başlar. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266696

Sençin, R. İki povest, iki müsahibə. Bakı: Mütərcim, 2014. ISBN: 9789952281873

Sençin, R. İki povest, iki müsahibə. Bakı: Mütərcim, 2014. ISBN: 9789952281873

Sevər, S. E. Falçı. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266566

Sevər, S. E. Falçı. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266566

Səmədoğlu, Y. Qətl günü. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266689

Səmədoğlu, Y. Qətl günü. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266689

Sənii, P. Mənim payım. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952265972

Sənii, P. Mənim payım. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952265972

Sizov, A. Uğurlu satış üçün 55 məsləhət. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267518

Sizov, A. Uğurlu satış üçün 55 məsləhət. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267518

Soltan Cəfər oğlu Mehdiyev. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495430

Soltan Cəfər oğlu Mehdiyev. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495430

Svayq, S. Tarixi miniatürlər . Bakı : Qanun, 2014 . ISBN : 9789952268485

Svift, C. Qulliverin səyahətləri. Bakı: Altun Kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952241938

Svift, C. Qulliverin səyahətləri. Bakı: Altun Kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952241938

Şafak, E. Qara süd. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267235

Şafak, E. Qara süd. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267235

Şahbazov, R. Onun həyatında iki qadın var idi. Bakı: Mütərcim, 2014. ISBN: 9789952281835

Şahbazov, R. Onun həyatında iki qadın var idi. Bakı: Mütərcim, 2014. ISBN: 9789952281835

Şarma , R  . Ferrarisini satmış rahib  .  Bakı :  Kitab klubu  , 2014 . ISBN  :  9789952812511

Şəmistan Nəzirli: biblioqrafiya. Bakı: Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2014. ISBN: 9789952 460360

Şəmistan Nəzirli: biblioqrafiya. Bakı: Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2014. ISBN: 9789952 460360

Şəmsizadə, N. Müdriklər bunları deməyib... Bakı: Proqres, 2014. ISBN: 9789952824421

Şəmsizadə, N. Müdriklər bunları deməyib... Bakı: Proqres, 2014. ISBN: 9789952824421

Şəmsizadə, N. Səma. Bakı: Proqres, 2014. ISBN: 9789952824414

Şəmsizadə, N. Səma. Bakı: Proqres, 2014. ISBN: 9789952824414

Şəmsizadə, N. Sonuncu daxma. Bakı: Proqres, 2014. ISBN: 9789952824407

Şəmsizadə, N. Sonuncu daxma. Bakı: Proqres, 2014. ISBN: 9789952824407

Şıxlı, İ. Dəli Kür. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267082

Şıxlı, İ. Dəli Kür. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267082

Şiklimıxhvan lüğət. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268317

Şiklimıxhvan lüğət. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268317

Şirinov , R.  40 Hədisdə Ailə . Bakı : İpəkyolu   , 2013 . ISBN  :  9789952822151

Şorbalar. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267594

Şorbalar. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267594

Tanpınar, Ə. H. Saatları qurma institutu. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267662

Tanpınar, Ə. H. Saatları qurma institutu. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267662

Teymur Elçin: biblioqrafiya. Bakı: Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2014. ISBN: 9789952 460353

Teymur Elçin: biblioqrafiya. Bakı: Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2014. ISBN: 9789952 460353

Təhməzov, M. Kəlbəcərin tanınmış adamları. Bakı: Şərq – Qərb ASC, 2014. ISBN: 9789952824162

Təhməzov, M. Kəlbəcərin tanınmış adamları. Bakı: Şərq – Qərb ASC, 2014. ISBN: 9789952824162

Təqvim 2015. Bakı: Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2014. ISBN: 9789952460483

Təqvim 2015. Bakı: Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2014. ISBN: 9789952460483

Thirzadə,Ə .  Aşurovlar soyun sənədli tarixi . Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :   9789952443202

Topbaş , O . N .  Haqqa gedən yolda  40 sual  . Bakı : İpəkyolu   , 2013 . ISBN  :   9789952822168

Topbaş , O. N . Müsəlmanın Pulla imtahanı . Bakı :  İpəkyolu  , 2013 . ISBN  :  9789952822144

Treysi,B., Arden,R .  Xarizmanın gücü. Bakı: Qanun, 2014 . ISBN : 9789952268942

Trotski, L. D . Gündəliklər və məktublar . Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :   9789952268454

Ts`əxni mizelin şikılbişikvan luğat. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268355

Ts`əxni mizelin şikılbişikvan luğat. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268355

Turgenev , İ . Atalar və oğullar  .  Bakı : Qanun , 2014 .  ISBN  :   9789952268065

Uells, H. Dünyaların savaşı. Bakı: Altun Kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952241907

Uells, H. Dünyaların savaşı. Bakı: Altun Kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952241907

Uells, H. Zaman maşını. Bakı: Altun Kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952241914

Uells, H. Zaman maşını. Bakı: Altun Kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952241914

Ulu öndər Heydər Əliyevin Şəmkirçay su anbarının tkintisi ideyaları uğurla həyata keçirilir. Bakı: Mütərcim, 2014. ISBN: 9789952281897

Ulu öndər Heydər Əliyevin Şəmkirçay su anbarının tkintisi ideyaları uğurla həyata keçirilir. Bakı: Mütərcim, 2014. ISBN: 9789952281897

Ulutürk, X. R. Dramaturgiyada ədəbi əlaqələr. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495409

Ulutürk, X. R. Dramaturgiyada ədəbi əlaqələr. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495409

Ulutürk, X. R. Seçilmiş əsərləri: III cild. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495010

Ulutürk, X. R. Seçilmiş əsərləri: III cild. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952495010

Updike, J . Terrorçu . Bakı :  Qanun , 2014 .  ISBN  :  9789952268829

Ümit, A. İstanbul xatirəsi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267228

Ümit, A. İstanbul xatirəsi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267228

Vəliyev, H. Mark Tven jurnalist kimi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268034

Vəliyev, H. Mark Tven jurnalist kimi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268034

 Vəliyev,S. Müstəqil Azərbaycan respublikasının ilk konstitusiyası və Azərbaycan mədəniyyəti .  Bakı : Müəllim , 2014.  ISBN 9789952435566

Vəliyeva, S. Müasir Azərbaycan dilində söz tərkibinin müəyyənləşməsi. Bakı: Müəllim nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952435504

Vəliyeva, S. Müasir Azərbaycan dilində söz tərkibinin müəyyənləşməsi. Bakı: Müəllim nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952435504

Vəliyeva, S. Zaman xəbərsiz ötdü. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267891

Vəliyeva, S. Zaman xəbərsiz ötdü. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267891

Virdü-Səttar Seyid Yəhya Əş-Şirvani Əl-Bakuvi. Bakı: Nurlar Nəşriyyat Poliqrafiya Mərkəzi, 2014. ISBN: 9789952468243

Virdü-Səttar Seyid Yəhya Əş-Şirvani Əl-Bakuvi. Bakı: Nurlar Nəşriyyat Poliqrafiya Mərkəzi, 2014. ISBN: 9789952468243

Vitali, C. Açar: istəklərinizin qapısını aça biləcəksiniz. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266832

Vitali, C. Açar: istəklərinizin qapısını aça biləcəksiniz. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266832

Vudkok, P. Çevrilmiş tabutlar. Bakı: Mütərcim, 2014. ISBN: 9789952281811

Vudkok, P. Çevrilmiş tabutlar. Bakı: Mütərcim, 2014. ISBN: 9789952281811

Yaqub, M. Sevgi şeirləri. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266559

Yaqub, M. Sevgi şeirləri. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952266559

Yixhdi Ç`al. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268331

Yixhdi Ç`al. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268331

Yiqbişin əqənabi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268348

Yiqbişin əqənabi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268348

Yoqa hamı üçün. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267785

Yoqa hamı üçün. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267785

Yusifqızı, R. Riyazaiyyat əyləncəli ola bilərmiş. Bakı: Altun Kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952241853

Yusifqızı, R. Riyazaiyyat əyləncəli ola bilərmiş. Bakı: Altun Kitab nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952241853

100 ən yaxşı kitab . Bakı : “OL”MMC, 2014 . ISBN: 978995249435a

Zaytsev , S  . Hamiləlik və doğuş haqqında əsas kitab  .  Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :  9789952267709

Zeynalov, E. Tələ. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267396

Zeynalov, E. Tələ. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267396

Züskind, P. Parfümer: bir qatilin tarixçəsi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267563

Züskind, P. Parfümer: bir qatilin tarixçəsi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952267563

Авар мацIалъул словарь. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268324

Авар мацIалъул словарь. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268324

Аварцы Алазанской долины .  Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :  9789952268379

Азербайджанские сказки. Баку: Издательство Ганун, 2014. ISBN: 9789952267204

Азербайджанские сказки. Баку: Издательство Ганун, 2014. ISBN: 9789952267204

Багирлы , Ф . Свой Аршин  . Bakı : Qanun  , 2014 . ISBN  :   9789952268522

Бадалов , Р . Ступени  . Bakı : Qanun  , 2014 . ISBN  :   9789952268416

Бахшалиева, Н. З. Защитный эффект антиоксидантов в зависимости от сроков хранения в озоновой среде растений и животных. Баку: Издательство Хазар Университети, 2014. ISBN: 9789952825329

Бахшалиева, Н. З. Защитный эффект антиоксидантов в зависимости от сроков хранения в озоновой среде растений и животных. Баку: Издательство Хазар Университети, 2014. ISBN: 9789952825329

Вазех, М. Ш. Лирика. Баку: Чашыоглу, 2014. ISBN: 9789952483406

Вазех, М. Ш. Лирика. Баку: Чашыоглу, 2014. ISBN: 9789952483406

Везиров, Х. Н. Некоторые философские,юридические и экономические проблемы постсоветских республик. Баку: 2014. ISBN: 9789952290868

Везиров, Х. Н. Некоторые философские,юридические и экономические проблемы постсоветских республик. Баку: 2014. ISBN: 9789952290868

Воплощение. Баку: Фонд Гейдара Алиева, 2014. ISBN: 9789952483840

Воплощение. Баку: Фонд Гейдара Алиева, 2014. ISBN: 9789952483840

Годжаев,Т.Б.     Корцентрация напряжений в многосвязных кусочно-однородных средах  . Bakı : Elm  , 2014 . ISBN  :   9789952495324

Джафаров, Т. Pецепция прозы М.Ю.Лермонтова в Азербайджане. Баку: Мутарджим, 2014. ISBN: 9789952281910

Джафаров, Т. Pецепция прозы М.Ю.Лермонтова в Азербайджане. Баку: Мутарджим, 2014. ISBN: 9789952281910

 Исабейли , Г. Осел сын осла ( rus,azərbaycan). Bakı : Azərnəşr , 2014. ISBN : 9789952802429

Керимов, В. Н. Как образовалась вселенная ?! Баку: АФполигрАФ, 2014. ISBN: 9789952824841

Керимов, В. Н. Как образовалась вселенная ?! Баку: АФполигрАФ, 2014. ISBN: 9789952824841

Котта, Д. Стамбул – Париж: реальная история. Баку: Издательство Ганун, 2014. ISBN: 9789952267938

Котта, Д. Стамбул – Париж: реальная история. Баку: Издательство Ганун, 2014. ISBN: 9789952267938

Мамедли, Э. Человек, стоящий в 24-м ряду. Баку: Издательство Ганун, 2014. ISBN: 9789952266511

Мамедли, Э. Человек, стоящий в 24-м ряду. Баку: Издательство Ганун, 2014. ISBN: 9789952266511

Мамедов , Э . Перевод спасет мир афоризмы  . Bakı : Kitabklubu  , 2014 . ISBN  :  9789952825251

Назирли, К. 19+1: рассказы, пьеса. Баку: Мутарджим, 2014. ISBN: 9789952281958

Назирли, К. 19+1: рассказы, пьеса. Баку: Мутарджим, 2014. ISBN: 9789952281958

Парвин. Для Самира. Баку: Мутарджим, 2014. ISBN: 9789952281743

Парвин. Для Самира. Баку: Мутарджим, 2014. ISBN: 9789952281743

Рамиз Дениз  . Загадочное открытие Бразилии . Bakı : Nasir, 2014. ISBN  :   9789952823028

Рамиз Дениз . Насирэддин Туси - ученый, опередивший века  . Bakı : Nasir, 2014. ISBN  :  9789952823011

Саид , К . Али и Нино . Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :  9789952267037

Тагиев, Д. Б. Перспективные направления современной химии. Баку: Элм, 2014. ISBN: 9789952495126

Тагиев, Д. Б. Перспективные направления современной химии. Баку: Элм, 2014. ISBN: 9789952495126

Харлан, Р. М. Темнота. Баку: Издательство Ганун, 2014. ISBN: 9789952266870

Харлан, Р. М. Темнота. Баку: Издательство Ганун, 2014. ISBN: 9789952266870

Шикилар авай гафалаг. Bakı: Qanunnəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268638

Шикилар авай гафалаг. Bakı: Qanunnəşriyyatı, 2014. ISBN: 9789952268638

Эюбов , А . Хрестоматия для самоубийц  . Bakı : Qanun , 2014 . ISBN  :  9789952502039

 Юсиф, А .  Военное искусство тюрков в огузском эпосе " Китаби Деде горгуд" . Bakı : “OL” MMC , 2014. ISBN 9789952494310


A

Abasov, A. Variants for a Solution of the Karabakh Conflict: Concepts and Reality. Baku: Yeni Nesil, 2002. ISBN: 9952240155

Abbasov, Ə. Qarabağ münaqişəsinin həlli variantları: ideyalar və reallıq. Bakı: Yeni Nəsil, 2002. ISBN: 9952240139

Abbasov, Ə. Sülh mədəniyyəti nədir?. Bakı: Yeni Nəsil, 2002. ISBN: 9952240090

Abdulla, B. Sevgi dolu alim və pedaqoq. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2010. ISBN: 9789952200584

Abdullayev, F. Maliyyə menecmentinin əsasları. Bakı: Çaşıoğlu, 2002. ISBN: 9789952813494

Abdullayeva, Ş. Kiçikyaşlı məktəblilərə insan hüquqlarının öyrədilməsi. Bakı: Тutu, 2001. ISBN: 9952401019

Abe, T. Foreign Policy of Japan. Baku: Khazar University Press, 2007. ISBN: 9952200409

Adıgözəl, S. Elçin. Bakı: Qafqaz Universiteti, 2006. ISBN: 9952250320

Axundov, M. F. Kəmalüddövlə məktubları. Bakı: Qanun, 2012. ISBN: 9789952262520

Akademik Yusif Məmmədəliyev. Bakı: Tutu. ISBN: 9952422008

Akademik Yusif Məmmədəliyev. Bakı: Tutu, 2005. ISBN: 9952422024

Amerika müsəlmanları. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2010. ISBN: 9789952200607

An Anthology of Yiddish Music. Baku: Yeni Nesil, 2002. ISBN: 9952240163

Aranlı, М. Əyləncəli riyaziyyat. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2003. ISBN: 995241008X

Arterial Hipertanziya Disk. Bakı:  ISBN: 9952431058

Arterial Hipertanziya. Bakı: ISBN: 9952431066

Aruz, S. Yüz il inqilab. Bakı: Qanun, 2012. ISBN: 9789952262551

Arveladze, B. Armenian or Georgian in Churches in Georgia? Baku: Khazar University, 2002. ISBN: 9952200161

Aslan, K. Bu dünyaya nə gətirdim... Hamlet İsayev (İsaxanlı). Bakı: Xəzər Universitəsi, 2005. ISBN: 9952200323

Audit qanunvericilik və normativ sənədlər. Bakı: Nağıl Evi, 2002. ISBN: 995221006X

Avropa insan hüquqları məhkəməsi. I c. Bakı: Çaşıoğlu, 2004. ISBN: 9952270240

Avropa insan hüquqları məhkəməsi. II c. Bakı: Çaşıoğlu 2004. ISBN: 9952270259

Azərbaycan bələdiyyələri: ilk təcrübə, əsas problemlər və inkşaf perspektivləri. Bakı: Xəzər

Universitəsi, 2004. ISBN: 9952409194

Azərbaycan Bələdiyyə sistemi. Bakı : 2007. ISBN: 9952809206

Azərbaycan hüquq jurnalı. Bakı: Araz, 2002. № 1. ISBN: 9952260040

Azərbaycan hüquq jurnalı. Bakı: Araz, 2002. № 2. ISBN: 9952406007

Azərbaycan hüquq jurnalı. Bakı: Araz, 2002. № 3. ISBN: 9952406015

Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində. Bakı: Oka ofset, 2004. ISBN: 9952411042

Azərbaycan kinosu: xronikal-sənədli, elmi-kütləvi, sifariş və tədris filmlərinin izahlı kataloqu. Bakı: Nağıl Evi, 2003. ISBN: 995220116

Azərbaycan mədən sənayesində şəfaflığın uçbucaği. Bakı: ISBN: 9952805748

Azərbaycan onkologiya və hematologiya jurnalı. Bakı: Ankoloji Elmi Mərkəz, 2005. ISBN: 9952807503

Azərbaycanın ornitoloji əraziləri.  Cild 2. Bakı: Ornotoloji cəmiyyəti, 2011. ISBN: 9789952803723

Azərbaycan Respublikasının milli prosessual məcəlləsinin elmi-praktik kommentariyası. Bakı: Patronat-S şirkəti, 2003. ISBN: 9952409100

Azərbaycan sevgi poeziyası: çoxcildli. C. 1. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2008. ISBN: 9789952200454

Azərbaycan sevgi poeziyası: çoxcildli. C. 2. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2009. ISBN: 9789952200508

Azərbaycan sevgi poeziyası: çoxcildli. C. 3. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2009. ISBN: 9789952200515

Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2001. ISBN: 9952200013

Azərbaycan toyu.Bakı: Tutu, 2003. ISBN: 9952410004

Azərbaycan və Litva Konsorsiumlarının əməkdaşlığı. Bakı Xəzər Universitəsi, 2005. ISBN: 9952200293

Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri və problemləri. Bakı: El-Alliance, 2003. ISBN: 9952290241

Azərbaycanda mədəniyyət siyasəti. Bakı: Nağıl Evi, 2003. ISBN: 9952210175

Azərbaycanda və Gürcüstanda yerli özününü idarə. Bakı: Yeni Nəsil, 2002. ISBN: 995224018Х

Azərbaycanın elm xadimləri Niftalı Mehralı oğlu Qocayev : biblioqrafiya. Bakı: Qafqaz Universiteti, 2011. ISBN: 9789952468014


B

Babanlı, V. Kişilik haqqında himn. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2002. ISBN: 9952200129

Bal ilə müalicə. Bakı: El-Alliance, 2002. ISBN: 9952290004

Balayev, X. Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən. Bakı, 2002. ISBN: 9952801602

Baybəyim, A. Bir vətəndən başqa nəyimiz var ki. Bakı: El-Alliance, 2002. ISBN: 9952810172

Bədəlov R. Otuz üç pillə yuxarı. Bakı: Tutu, 2004. ISBN: 9952422032

Banişevski olduğu kimi. Bakı: Nağıl Evi, 2002. ISBN: 9952210027

Bələdiyyə büdcəsini necə təhlil etməli ?  Bakı: “Ekspert” jurnalı, 2004. ISBN: 9952803141

Bələdiyyə büdcəsinin şəffaflığı. Bakı: İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, 2004. ISBN: 9952805705

Bəşirov, İ. Şirkətlərarası rəqabət. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2010. ISBN:

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının vəzifələrinə ümumi baxış. Bakı: Azərbaycan gənc hüquqşünaslar birliyi, 2005. ISBN: 9952408059

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə ali kommisiyasınin nizamnaməsi. Bakı:  Azərbaycan gənc hüquqşünaslar birliyi. ISBN: 9952408048

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyaları. Bakı: “Sipər” Hüquq Mərkəzi, 2004. ISBN: 9952805403

Borçalı, Y. Fani dünya. Bakı: Steyk mətbəəsi, 2002. ISBN: 9952800606

Braun, D. Davinci şifrəsi. Bakı: Qanun, ISBN: 9789952262834

Büdcə bələdçisi. Bakı, Elm və həyat, 2003. ISBN: 9952802900

Büdcə terminləri izahlı lüğət. Bakı: “Ekspert” jurnalı, 2003. ISBN: 9952803125

Büdcə və təhsil. Bakı: “Ekspert” jurnalı, 2005. ISBN: 995280315X

Büdcə-vergi sferasında şəffaflıgın təmin olunması üzrə tövsiyə. Bakı: CBS polygraphic production, 2005. ISBN: 995280753X


C

Cahangirli, H. Azərbaycan-Türkiyə. Bakı: Çaşıoğlu, 2004. ISBN: 9952270275

Cahangirli, H. Müasir Dövrdə Azərbaycan Türkiyə Münasibətləri. Bakı: Araz, 2006. ISBN: 9952800185

Caves, R. Transmilli müəssisə və iqtisadi təhlil. Bakı: “Ekspert” jurnalı, 2005. ISBN: 9952803168

Cəbr və analizin başlanğıcı. IX sinif ( Məsələ və misallar həlli ilə). Bakı: Ocaq, 2005. ISBN 9952415060

Cəbr: VIII sinif ( Məsələ və misallar həlli ilə). Bakı: Ocaq, 2005. ISBN: 9952415079

Cəfərquliyev, M. Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesi. Bakı: Yeni kitab evi, ISBN: 9952260059

Cəfərli, M. Azərbaycan legion ədəbiyyatı. Bakı: Qapp-Poliqraf, 2005. ISBN: 9952806906

Cəfərov, İ. Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyalar haqqında" əsasnamənin kommentariyası. Bakı: Azərbaycan gənc hüquqşünaslar birliyi, 2003. ISBN: 9952408016

Cəfərov, N. Azərbaycan: Heydər Əliyevdən İlham Əliyevə. Bakı: Çaşıoğlu, 2004. ISBN: 9952270224

Cohen, B. Pulun coğrafiyası. Bakı: Məmmədli şirkəti, 2003. ISBN: 995240008X

Corc Vaşinqton. Bakı: Yeni Nəsil, 2001. ISBN: 9952240074

Cuisine Nationale Azerbaidjanaise. Baku: Nurlan, 2006. ISBN: 9952809131

Çamuroğlu, R. İsmayıl. Bakı: Qanun, 2012. ISBN: 9789952263053


D

Demokratiya vətəndaş cəmiyyəti QHT dünyası. Bakı: Üçüncü sektor Jurnalı, 2002. ISBN: 995280170Х

Dilbaz atı. Bakı, 2005. ISBN: 9952806507

Dildən-dilə, eldən-elə, 2006-McCann Erickson. Bakı:  ISBN: 9952800649

Diplomatiya və hüquq 1. Bakı: ISBN: 9952808605

Diplomatiya və hüquq 2. Bakı: ISBN: 9952808636

Diplomatiya və hüquq 3. Bakı: ISBN: 9952808612

Diplomatiya və hüquq 4. Bakı: ISBN: 9952808629

Dostiyev, T. Köməkçi tarixi fənlər. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2001. ISBN: 995220003Х

Dövlət Büdcəsi - Səhiyyə xərcləri. Bakı: CBS polygraphic production, 2005. ISBN: 9952803133

Draker, P. Mənfəət güdməyən təşkilatların idarə edilməsi. Bakı: Nurlar, 2003.

ISBN: 9952403429

Dünyamalıyeva, S. Azərbaycan geyim mədəniyyəti tarixi. Bakı: Nağıl evi, 2003.

ISBN: 9952210140

Dünya ilə bir canıq. Bakı: Nurlan, 2006. ISBN: 9952800177


 E

Ekoenergetika 1-2004. ISBN: 9952805500

Ekoloji epidemiologiya : səhiyyədə tətbiqi və tədqiqat metodları. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2003. ISBN: 995220017X

Elatlı, E. Axtar məni. Bakı: Elm, 2005. ISBN: 9952290233

Elatlı, E. O gecə yağış yağırdı. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2005. ISBN: 995220241

Eldən Gələn oğul. Bakı: ISBN: 9952408136

Elgün, E. Zirvəyə aparan yol. Bakı: Elm, 2003. ISBN: 9952290217

Elm və texnika inkişaf tarixi. Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2001. ISBN: 9952230060

Elm və sənət məclisi 1-10. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2008. ISBN: 9789952200461

Elm və sənət məclisi 11-20. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2011. ISBN: 9789952200652

Elmi əsərlər: elmi-nəzəri və ictimai-siyasi jurnal.№1-2. Bakı: AMEA Fəlsəfə, 2005. ISBN: 9952428030

Elmin üç zirvəsi. Bakı:  ISBN: 9952800665

English-Russian-Turkish-Azerbaijani dictionary of law terms. Bakı: Nurlar, 2004.

ISBN: 9952403356


Ə

Əbülhəsən. Povestlər və hekayələr. Bakı: El-Alliance, 2006. ISBN: 9952810158

Əfəndioğlu, H. Yurd həsrəti. Bakı: Yeni Nəsil, 2002. ISBN: 9952240112

Əfəndiyev, İ. Üçlü Silah. Bakı : Qafqaz Universiteti, 2006. ISBN: 9952250339

Əhmədov, Ə. Maliyyə və birja Terminləri lüğəti. Bakı, Naksyana, 2006. ISBN: 9952809050

Əhmədov, İ. İqtisadiyyat: maliyyə üzərində qurulmuş dünya. Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2002. ISBN: 9952230125

Əhmədov, İ. Real iqtisadiyyat. Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2004. ISBN: 9952230168

Əhmədov, Y. Topxana meşəsində görüş. Bakı: Planet-Press, 2006. ISBN: 9952800681

Əkbərov, R. Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi. Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2001.

ISBN: 9952404006

Əkbərov, М. Riyaziyyat nədir?. Bakı: Nurlar, 2003. ISBN: 9952403161

Ələkbərov, U. Ekologiya: dünyamızın buğünu və sabahı. Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2000. ISBN: 9952230028

Ələmpaşalı, Z. Qaçaq İsaxan dastanı. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2008. ISBN: 9789952200560

Ələmpaşalı, Z. Qaçaq Mahmud dastanı. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2008. ISBN: 9789952200577

Əlibəyli, E. Azərbaycan televiziyası. Bakı: El-Alliance, 2005. ISBN: 9952290586

Əliyev, Ə. Beynəlxalq turizm hüququ. Bakı: NAT MMC, 2011. ISBN: 9789952803914

Əliyev, İ. Qeyri-kommersiya hüququ üzrə praktikum. Bakı: Patronat-S şirkəti, 2004. ISBN: 9952409101

Əliyev, M. Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun kommentariyası. Bakı: Bakı Universiteti, 2005. ISBN: 9952428009

Əliyev, R. Din: əxlaqa aparan yol. Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2004. ISBN: 995223015X

Əliyeva, R. Azərbaycan toponimləri. Bakı:  2002. ISBN: 9952220077

Əliyeva, R. Zaqatalanın tarixi memarlıq irsi. Bakı:  Qəsr, 2012. ISBN: 9789952807417

Ərdəbil livasının müfəssəl dəftəri. Bakı: Nurlan, 2004. ISBN: 9952420012

Əsədov, Ç.  Azərbaycanda leykozların epidemiologiyası. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2012. ISBN: 9789952200737


F

Fəhmi, İ. Akvarium. Bakı: Qanun, 2012.  ISBN: 9789952262537

Fəlsəfə elmi-nəzəri jurnal № 1. Bakı: AMEA Fəlsəfə, 2005. ISBN: 9952428022

Fərəcullayeva, M. Ulduzlar: elm və əfsanələr. Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2001. ISBN 9952230036

Fizika: ümümtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün dərslik. Bakı: Bakı nəşr, 2003.

ISBN: 9952801432

Fizika: ümümtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün dərslik. Bakı: Bakı nəşr, 2003.

ISBN: 9952801440

Freyd, Z. Totem və Tabu. Bakı: Qanun, 2012.  ISBN: 9789952262995


G

Gənc hüquqşunas: ictimai—hüquq jurnalı. .№9-10. Bakı: Azərbaycan gənc hüquqşünaslar birliyi, 2005. ISBN: 9952408080

Gənc hüquqşunas: ictimai—hüquq jurnalı. .№13. Bakı: Azərbaycan gənc hüquqşünaslar birliyi, 2005. ISBN: 9952408180

Gənc hüquqşunas: ictimai—hüquq jurnalı. .№14. Bakı: Azərbaycan gənc hüquqşünaslar birliyi, 2006. ISBN: 995240820X

Gənc hüquqşunas: ictimai—hüquq jurnalı. .№15. Bakı: Azərbaycan gənc hüquqşünaslar birliyi, 2006. ISBN: 9952408218

Gənc hüquqşunas: ictimai—hüquq jurnalı. .№16. Bakı: Azərbaycan gənc hüquqşünaslar birliyi, 2006. ISBN: 9952408226

Gənc hüquqşunas: ictimai—hüquq jurnalı. .№17. Bakı: Azərbaycan gənc hüquqşünaslar birliyi, 2006. ISBN: 9952408234

Gənc hüquqşunas: ictimai—hüquq jurnalı. .№18. Bakı: Azərbaycan gənc hüquqşünaslar birliyi, 2006. ISBN: 9952408242

Gənc hüquqşunas: ictimai—hüquq jurnalı. .№19. Bakı: Azərbaycan gənc hüquqşünaslar birliyi, 2006. ISBN: 9952408250

Gənc vətəndaşın pasportu. Bakı: Məmmədli şirkəti, 2000. ISBN: 9952400012

Global political economy: contemporary theories. Bakı: Məmmədli şirkəti, 2000.

ISBN: 9952400071

Görkəmli insanların həyatı: tərcümeyi hal davam edir. Bakı: AMAA, 2006. ISBN: 9952800132; ISBN: 9952800135

Gündüz, O. İnternet: Azərbaycan İnternet resursları. Bakı: STT company, 2004.

ISBN: 9952804334

Güneyli, S. Təbriz. Bakı: Mingəçevir işıqları, 2004. ISBN: 9952804709

Güngör, L. Qloballaşma şəraitində xarici investisiyalar. Bakı: Nafta-Press, 2005.

ISBN: 995280590X


H

Hajibayov, U. Mashadi Ibad (If not that one, it to be this one) -a musical comedy in 4 acts. Baku: "Kitab Klubu" Ltd, 2005. ISBN: 9952290101

Hamlet İsaxanlı : Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2010. ISBN: 9789952200485

Harvey, J. Müasir Ekonomiks. Bakı: Məmmədli şirkəti, 2001. ISBN: 9952400063

Hayek, F Hüquq, qanunvericilik və azadlıq. Bakı: Qanun, 2002. ISBN: 9952260016 (cild 1) 9952260024 (cild 2), 9952260032 (cild 3)

Heydər Əliyev və şərq. Bakı: Çaşıoğlu, 2003. ISBN: 9952270100

Held of azerbaijan Young lawyers' union as an implementing partner - February 18, 2005. ISBN: 9952408099

Held of azerbaijan Young lawyers' union with the finansical assistance of usaid through eurasia foundation - March 29, 2005. ISBN: 9952408102

Held of azerbaijan Young lawyers' union with the finansical assistance of usaid through eurasia foundation - april 29, 2005. ISBN: 9952408110

Held of azerbaijan Young lawyers' union with the finansical assistance of usaid through eurasia foundation - July 15, 2005. ISBN: 9952408153

Hesse, H. Demian. Bakı: Qanun, 2012. ISBN: 9789952262964

Hiebert, R. Kütləvi informasiya vasitələri VI: müasir kommunikasiyaya giriş. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2005. ISBN: 9952200307

Hicran, V. Mən kiməm. Bakı: ISBN: 9952810165

Hophopnamə. Bakı: Turan nəşrlər evi, 2002. ISBN: 9952405001

Hüquq və Gənclik. ISBN: 9952250312

Hüseynov, H. Qərb-Şərq münasibətləri xristian və islam təfəkkürü baxımından. Bakı: Təknur, 2005. ISBN: 9952428006

Hüseynov, H. XIX əsr Azərbaycan ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən. Bakı: Zəkioğlu, 2006. ISBN: 9952808018

Hüseynov, R. Məhsəti Gəncəvi – özü, sözü, izi. Bakı: Nurlan, 2005. ISBN: 9952806000

Hüseynova, A. Müsiqi: səmimiyyət məbədi. Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2001. ISBN: 9952230052


X

Xalilov, İ. Teatr və kino. Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2001. ISBN: 9952230044

Xələfli, Ə. Həyatın dastanı. Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2012. ISBN: 9789952200713

Xəlil, Z. Dünyanın ən balaca nağılları. Bakı: Nağıl Evi, ISBN: 9952210043

Xəlilov, S. Fəlsəfə Tarix və Müasirlik. Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2006. ISBN: 9952805020

Xəlilov, S. Şərq və Qərb. Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2004. ISBN: 9952805004

Xəlilov, S. Təhsil, təlim, tərbiyə. Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2005. ISBN: 9952805012

Xüsusi Qayğıya möhtac uşaqların erkən yaş dövrü proqramlarına daxil edilməsi. Bakı Məmmədli şirkəti, 2000. ISBN: 9952400047


İ

İbadov, Q. Büdcə bələdçisi. Bakı: ISBN: 9952803109

İbadov, R. Avropa ittifaqının əsasları. Bakı, 2004. ISBN: 9952805306

İbrahimli, X. Yeni Avrasiya Qafqazı. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2000. ISBN: 9952200005

İctimai dinləmə: metodiki vəsait. Bakı: “Ekspert” jurnalı, 2004. ISBN: 9952803136

İctimai siyasət institutları. Bakı: Yeni Nesil, 2002. ISBN: 9952240090

İnam Ata. On kutsal Bitiq. 4-cü hissə. Bakı: Qanun, 2012. ISBN: 9789952263114

İnsan hüquqlarının müdafiəsi: BMT sistemi Avropa sistemi ölkədaxili mexanizmlər. Bakı: Adiloğlu, 2004. ISBN: 9952250129

İnkişafetdirici tapşırıqlar. Bakı: ISBN: 9952809114

Irfan №5. Bakı: 2006. ISBN: 9952808292

Irfan №7. Bakı: 2006. ISBN: 9952808377

Irzabekova,Y. An Anthology of Soviet Yiddish Music. Baku, 2001. ISBN: 9952402015

İrzabekova,Y. Jewish Songs and Dances. Baku: Yeni Nesil, 2001. ISBN: 9952240007

Irzabekova,Y. Melodies of Yiddish Shtetlakh. Baku: Yeni Nesi, 2001. ISBN: 9952240066

Hamlet İsaxanlı : Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair - Hamlet Isaxanli : Bibliography. Scholar, Founder, Poet. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2010. ISBN: 9789952200485

İsaxanlı, H. Bu da bir həyatdı. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2004. ISBN: 9952200188

İsaxanlı, H. Dördlüklər. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2007. ISBN: 9789952200453

İsaxanli, H. In Search of “Khazar”. Baku: Khazar University Press, 2006. ISBN: 9789952200348

İsaxanlı, H. Müasir dünyada ali təhsil sistemində nələr baş verir və "2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı " necə olsa yaxşıdır ?. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2008. ISBN: 9789952200447

İsaxanli, H. On education system in transition economy : A view from Azerbaijan. Baku: Khazar University Press, 2006. ISBN: 9789952200379

İsaxanlı, H. Ömür poeziyası. Bakı: Xəzər Universitəsi, ISBN: 995220017X

İsaxanlı, H. Təzadlar. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2001. ISBN: 9952200021

İsaxanlı, H. Ziyarət. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2009. ISBN: 9952200492

İsaxanlı, İ. Azərbaycanda latın əlifbasına keçid və Fərhad Ağazadə. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2011. ISBN: 9789952200591

İsaxanlı, İ. Klassik rus poeziyasından nümunələr. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2011. ISBN: 978995220645

İsaxanlı, İ. Şeir gülüstanının təkrarolunmaz çiçəyi - Serqey Yesenin. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2011. ISBN: 9789952200676

İsak, İ. Canım sənə desin. Bakı: Qanun, 2012. ISBN: 9789952263046

İslam, inam, ibadət. Bakı: ISBN: 9952808308

İsmayılov, Ç. Xəzər dənizinin və sahilyanı ərazilərin ekologiyası. Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2005. ISBN: 9952230184

İsmayilov, Ç. Neft: dünyamızın şah damarı. Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2001. ISBN: 9952230079

İsmayılzadə, Q. Arxeoloqun çöl gündəliyindən. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2009. ISBN:

İşgəncələrə və qəddar qeyri insani yaxud ləyaqəti alcaldan davranış və cəza növləri əleyhinə Konvensiya -2004. ISBN: 9952408021

İzahlı reklam lüğəti. Bakı: Bakı nəşriyyatı, 2004. ISBN: 9952430020


K

Kamyu, A. Taun. Bakı: Qanun, 2012. ISBN: 9789952263190

Kavas, İ. ÜTT-yə üzv olma -ÜTT-yə üzv olma. ISBN: 995250371

Kazımzadə, A. Əbədi ölməzlik zirvəsi. Bakı: EL, 2005. ISBN: 9952810121

Kərimov, M. Azərbaycan musiqi alətləri. ISBN: 9952240244

Kərimzadə, F. Xudafərin körpüsü. Bakı: Qanun, 2012. ISBN: 9789952262988

Khazar English-Azerbaijani comprehensive dictionary: in 6 volumes. V.1. Baku: Khazar University Press, 2004. ISBN: 995220020X

Khazar English-Azerbaijani comprehensive dictionary: in 6 volumes. V.2. Baku: Khazar University Press, 2004. ISBN: 9952200218

Kitab nəşri biznesi-menecment treyninq kursu. Bakı: Qərb Universiteti, 2002. ISBN: 9952404006

Kitabi Dədəm Qorqud. ISBN: 9952200129

Kitabi-Dədə Qorqud aşiqi. . Bakı: Xəzər Universitəsi, 2002. ISBN: 9952200123

Kommersiya hüququ üzrə praktikum. Bakı: Patronat – S şirkəti, 2003. ISBN: 9952409127

Kommersiya hüququ. Bakı: Patronat – S şirkəti, 2003. ISBN: 9952409135

Korrupsuyaya qarşı mübarizə haqqında sənədlər toplusu. Bakı: Azərbaycan gənc hüquqşünaslar birliyi, 2005. ISBN: 995240813X

Khalilov, S. Phenomenology of life or life of idea.  Baku: Azerbaijan University Press,  2012. ISBN: 9789952814736


Q

Qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi proseduraları və meyyarları üzrə təlimat kitabı. ISBN: 9952408072

Qanadlansın nəğməmiz çoxsəsli uşaq xoru üçün mahnadar. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2001. ISBN: 9952200080

Qanın klinik istifadəsi və təhlükəsizliyi. Bakı: EI Alliance, 2001. ISBN: 9952290535

Qarabağ dünən, bu gün və sabah (III buraxılış). Bakı: Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, 2004.ISBN: 9952802528

Qarabağ dünən, bu gün və sabah (IV buraxılış). Bakı: Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, 2005. ISBN: 9952802536

Qarabağ dünən, bu gün və sabah. Bakı: Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, 2003. ISBN: 9952802501

Qaraqızı, U. Azərbaycan filmlərinin yaranma tarixindən : I kitab. Bakı: EL, 2006. ISBN: 9952810127

Qaraoğlu, F. Peyğəmbərimiz Hz.Məhəmmədin həyatı. Bakı: CBS, 2006. ISBN: 9952808135

Qardaşxanqızı, R. Arzularımın Səni. Bakı: Qanun, 2012. ISBN: 9789952263060

Qasımov, R. İnformatika sabaha açılan pəncərə. Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2001. ISBN: 9952230095

Qasımova, Y. Genderin aktual informasiya mənbələri. AREAT, 2003. ISBN: 9952802102

Qasımzadə, A. Orta Kür çökəkliyinin və Böyük Qafqazın Vəndam zonasının mezozoy kompleksinin stratifikasiyası. Bakı: EI Alliance, 2002. ISBN: 9952290063

Qastroenterologiya istifadə olunan dərman vasitələri. Bakı: Bakfarmbüro, 2002. ISBN: 9952800800

Qədirov, Ş. İkinci qarabağ müharibəsi. ISBN: 995250436

Qırızlı, Ş. Qardaş körpüsü : seçilmiş əsərlər. Bakı: EI Alliance, 2005. ISBN: 9952290330

Quliyev, C. Azərbaycan Respublikasının cəza-icra hüququ. Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2012. ISBN: 9789952460063

Quliyeva, L. Balina və gəmiçilik. Bakı: Nağıl Evi, 2001. ISBN: 9952210019

Quliyeva, L. Maymaq qaragöz. Bakı: Nağıl Evi, 2002. ISBN: 9952210051

Qurbanov, Y. Ümumi kliniki-laborator üsullarının tədrisinə dair. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2001. ISBN: 9952200099

Quşlar. Bakı: Tutu, 2005. ISBN: 9952410012


L

Le Bon, G. Kütlə psixologiyası. Bakı : Zəkioğlu, 2006. ISBN: 9952808001


M

Makedoniyalı İskəndər. Bakı: Yeni Nəsil, 2001. ISBN: 9952240015

Media və hakimiyyət. Bakı: Yeni Nəsil, 2002. ISBN: 9952240198

Mehdi, F. Dilən, professor, utanma, dilən. Bakı, 2002. ISBN: 995280251X

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və ictimai-siyasi ideallar: M. Ə. Rəsulzadənin 120-illiyinə həsr olunmuş 

elmi konfransın materialları, 28 yanvar 2004-cü il. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2003. ISBN: 9952200285

Məhərrəmov, A. Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez. Bakı: Çaşıoğlu, 2003. ISBN: 9952270089

Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan respublikası qanununun komentariyası. Bakı: Azərbaycan hüquqşünaslar konfederasiyası, 2011. ISBN: 9789952807998       

Məktəb və ailə əməkdaşlığı. Bakı: Məmmədli şirkəti, 2000. ISBN: 9952400039

Məlikov, R. Məktəblinin tarix lüğəti. Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2005. ISBN: 9952230133

Məmmədli, Z. Bu da mən. Bakı: Тutu, 2001. ISBN: 9952401000

Məmmədov, R. Gürcüstanda Azərbaycan mətbuatı və ədəbi mühit. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2000. ISBN: 9952200064

Mikayilzade, N. Human Physiology : Lectures. Baku: Khazar University Press, 2004. ISBN: 9952200277

Minutes of the round table on”the role of civil society and entrepreneurs in combating corruption”.Baku: Azerbaijan young lowyers union, 2005. ISBN 9952408105

Minutes of the round table on”the state agehcies combating corruption”. Baku: Azerbaijan Young Lawyers Union, 2005. ISBN 99524080916

Mirzəyev, S. Cəbr: IX sinif ( Məsələ və misallar həlli ilə). Bakı: Ocaq, 2005. ISBN: 9952415052

Mirzəyev, S. Ümumtəhsil məktəblərinin X-XI sinifləri üçün cəbr və analizin başlanğıcı kursu üzrə tədris materiallarının planlaşdırılması və yoxlama yazı işləri nümunələri. Bakı: Ocaq, 2005. ISBN: 9952415028

Mirzəyev, S. Ümumtəhsil məktəblərinin IX sinifləri üçün cəbr kursu üzrə tədris materiallarının planlaşdırılması və yoxlama yazı işləri nümunələri. Bakı: Ocaq, 2005. ISBN: 995241501X

Mirzəyev, S. Ümumtəhsil məktəblərinin VII-XI siniflərində həndəsə kursu üzrə tədris materiallarının planlaşdırılması və yoxlama yazı işləri nümunələri. Bakı: Ocaq, 2005. ISBN: 9952415036

Mirzəzadə, A. Demokratiya plyus. Bakı: Azərbaycan, 2004. ISBN: 9952330049

Moem, S. Ay və qara qəpik. Bakı: Qanun, 2012. ISBN: 9789952262476

Muradov, Ə. ÜTT-yə üzv olma -Azərbaycan və ÜTT. ISBN: 995250363

Musabəyov, R. Cəmiyyət və dövlət. Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2004. ISBN: 9952230141

Musayev, İ. Okean: bəşərin bəşiyi. Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2002. ISBN: 9952230117

Mustafayev, B.M. Qaçaqmalçılıq Cinayətləri üzrə ib. ar. ISBN: 9952250405

Musiqi səmimiyyət məbədi. Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2001. ISBN: 9952230052


N

Najafov, I. Death of a Publisher. Bakı: Nağıl Evi, 2003. ISBN: 9952210108

Nəbioğlu, A. Vüqar Əhmədin söz dünyası. Bakı: EI Alliance, 2003. ISBN: 9952290225

Nəcəfzadə, A. Azərbaycan çalğı alətlərinin izahlı lüğəti. Bakı: EI Alliance, 2004. ISBN: 9952290144

Nəsibov, C. İdman güc və gözəllik. Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2000. ISBN: 9952230001

Nəsibov, C. İdman: güc və gözəllik. Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2000. ISBN: 9952230001

Nəşriyyat işi. Bakı: Yeni Nəsil, 2001. ISBN: 9952240023

Nizami, G. Günəş diyarı. Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2002. ISBN: 9952230087

Novruzova, S. Cinayət prosesində şəxsiyyətin hüquqlarının təminatı ədalət mühakiməsinin məqsədi kimi. Bakı: NAT MMC, 2012. ISBN: 9789952807493

Nuriyev, Ə. Hüquq : azadlığımızın ölçüsü. Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2005. ISBN: 9952230176

Nuriyev, M. English – Azerbaijani Azerbaijani – English Concise Dictionary of Project Management Terms. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2012. ISBN: 9789952200706


O

Orta məktəblərdə yeni təlim metodları. Bakı: Mürşüdlü, ISBN: 9952800401

Otuz üç pillə yuxarı. Baki : Tutu, 2004. ISBN: 9952410063

Oyun vasitəsi və öyrətmə. Bakı: Məmmədli şirkəti, 2000. ISBN: 9952400055


Ö

Ölüm cəzası və yaşamaq hüququ. Bakı: Nağıl Evi, 2004. ISBN: 9952210167

Ömərli, V. Qazrayazı. Bakı: Çaşıoğlu, 2001. ISBN: 9952800509


P

Pənahqızı, S. Təbiətin möcüzəsi. Bakı: EI Alliance, 2002. ISBN: 9952290047

Pənahqızı, S. Təbiətin möcüzəsi-ilahi qüvvəsi. Bakı: EI Alliance, 2002. ISBN: 9952290071

Polad, Ə. Üç min ilin hikməti. Bakı: Yurd NRB, 2004. ISBN: 9952407002

Prigogine, İ. Müəyyənliyin sonu. Bakı: Bilik, 2003. ISBN: 9952803303

Prokurorluğa qəbulla bağlı testlər. Bakı: Qanun, 2012. ISBN: 9789952263107


R

Rafiq Sarıvəlli. Bakı: Nurlan, 2005. ISBN: 9952800630

Rafiq, B. Min bir mahnı. Bakı: EI Alliance, 2001. ISBN: 9952290179

Reproduktiv sağlamlıq və perinatologiya (№ 1, 2005). Bakı: EI Alliance, 2005.

ISBN: 9952290608

Rəcəbli, X. Dilbaz atı. Bakı: Elephant poligraphy,  2005. ISBN: 9952806507

Rəsulov, F. İqtisadiyyatın əsasları. Bakı, 2004. ISBN: 9952805101

Remark, E. Qərb cəphəsində yenilik yoxdur. Bakı: Qanun, 2012. ISBN: 9789952262940

Reyniz, C. Məşğulluq mənfəət və pulun ümumi nəzəriyyəsi. ISBN: 9952260008

Rose-Ackerman, S. Hakimiyyət və korrupsiya: səbəblər, nəticələr və islahatlar. Bakı, 2004. ISBN: 9952400098

Rustaveli, Ş. Pələngdərili cəngavər. Bakı: Nağıl Evi, 2003. ISBN: 9952210132

Rüstəmxanlı, S. Difai fədailəri. Bakı: Qanun, 2012. ISBN: 9789952262605

Rüstəmov, Y. Əbu Həfs Ömər Suhrəvərdinin təsəvvüf fəlsəfəsi. Bakı, 2005. ISBN: 9952426008

Rzayev, X. Atalar sözü. Bakı: Nurlar, 2004. ISBN: 9952403135

Rzazade, E. Manual on Introduction to Computer Science. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2001. ISBN: 9952200056


S

Sağlamlıq imkanları məhdud olan insanlar haqqında sənədlər toplusu. ISBN: 9952408145

Sağlamlıq imkanları məhdud olan insanların daxil olduğu hüquq münasibətlərini tənzimləyən qanunvericilik toplusu. Bakı: Azərbaycan gənc hüquqşünaslar birliyi, 2005. ISBN: 9952408148

Saraclı, Ə. Ömür keçdi yuxu kimi. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2002. ISBN: 9952200153

Sehrli nağıllar. Bakı: Tutu, 2004. ISBN: 9952410020

Seyidzadə, D. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: müstəqilliyə aparan yollar. Oka Ofset Azərbaycan-

Türkiyə Nəşriyyat Poliqrafiya şirkəti, 2004. ISBN: 9952411042

Səfərəliyeva, R. İşgüzar etika. Bakı: Yeni Nəsil, 2004. ISBN: 9952240317

Silvester, P. Qavaldaşın altında. Bakı: Müəllim, 2003. ISBN: 9952410039

Sosial müdafiə və təminat xərcləri. ISBN: 9952805721

Stein, M. Jurnalistikaya giriş. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2001. ISBN: 9952200110

Stiqlitz, C. Qloballaşma və onun doğurduğu narazılıqlar. Bakı: IIN IIM Mətbəəsi, 2004.

ISBN: 9952804601

Süleymanlı, M. Gecə qapı kimi aç... Bakı: Xəzər Universitəsi, 2011. ISBN: 9789952200669

Süleymanov, T. Kosmos: insan kainata can atır. Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2002. ISBN: 9952230109

Süleymanov, M. Şagirdlik illərim. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2001. ISBN: 9952200048

Süleymanov, M. Xatirələr duyğular. ISBN: 9952200048

Süleymanova, N. Quranda Peyğəmbərlər. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2001. ISBN: 9952200062

Şahoğlu, H. Hazardan esintiler. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2008. ISBN: 9789952200478

Şərq-qərb: Sivilizasiyaların dialoqu: elmi-nəzəri və ictimai-siyasi jurnal.№1. Bakı: AMEA Fəlsəfə, 2005. ISBN: 9952428015

Şıxlı, A. Məndən uzaqda... Bakı: Xəzər Universitəsi, 2002. ISBN: 9952200145

Şükürov, K. Türkmənçay 1828: tarixi xronika. Bakı: Çaşıoğlu, 2006. ISBN: 9952809084


T

Tadahiro Abe. Foreign Policy of Japan. Bakı: Xəzər Universitəsi, 2001. ISBN: 9952200409 Tərcüməşünaslıq və onun  müasir dövrdə rolu : respublika tələbə elmi-praktik konfranslarının materialları. Bakı:  Qafqaz Universiteti, 2011. ISBN: 9789952468021

Tərtərli, F. Qəm yükü. Bakı: EI Alliance, 2003. ISBN: 9952290160

The minutes of the round table on”legal responcibility of oficials on coruption related delinquencies”. Baku: Azerbaijan Young Lawyers Union, 2005. ISBN 9952408172

The minutes of the round table” the role of the tax agencies in fighting against corruption”. Baku:

Azerbaijan Young Lawyers Union, 2005. ISBN 9952408156

The minutes of the round table”on monitiring of corruption”. Baku: Azerbaijan Young Lawyers Union, 2005. ISBN 9952408164

The minutes of the roundtable”the role of youth and young lowyers in fighting against corruption”.

Baku: Azerbaijan Young Lawyers Union, 2005. ISBN 9952408113

Tohidi, S. Kominternin şərq siyasəti və İran 1919-1943. ISBN: 9952200102

Topbaş, O.  Məsnəvi dəryasından abi-həyat qətrələri. Bakı: Ipək Yolu, 2007. ISBN: 9952810202

Topbaş, O. Görkəmli və nümunəvi şəxsiyyət Həzrət Məhəmməd Mustafa. İstanbul: IBS Graphics, 2006. 9952808305

Tusi, N. Təhriri-Öqlidis. Bakı: Ulduz, 2001. ISBN: 995280034


U

Umberto Eco və postmodermizim fəlsəfəsi. Bakı: Qanun, 2012. ISBN: 9952262599

Umudlu, İ. Kitab nəşri bu gün. Bakı, 2004. ISBN: 995280380X

Uşaq mahnıları: üç cilddə. Bakı: “Min bir mahnı” MMC (MBM MMC), 2005. ISBN: 9952290160

Üfüq-ədəbi almanax 1. Bakı: EI Alliance, 2002. ISBN: 995229008Х

Ümumi biologiya: ümümtəhsil məktəblərinin 10-11-ci sinifləri üçün dərslik. Bakı, 2004.

ISBN: 9952801408


V

Vanqanın şəfa reseptləri. Bakı: MMC (MBM MMC), 2002. ISBN: 9952290012

Vəliyev, D. Yüksəliş yolları. Bakı: Çaşıoğlu, 2011. ISBN: 9789952814309

Vəliyeva, S. Zaman xəbərsiz ötdü. Bakı: Qanun, 2012. ISBN: 9789952262605

Vətəndaşın büdcə bələdçisi: 2005-ci maliyyə ili. Bakı: “Ekspert” jurnalı, 2005. ISBN: 9952803176


Y

Yan, V. Makidonyalı İsgəndər. Bakı: Qələm MMC, 2010. ISBN: 9789952468014

Yeni dovrə yeni liderlə. Bakı: El-Alliance, 2005. ISBN: 9952290454

Yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün cinayət mühakiməsi. Bakı: Yeni Nesil, 2002. ISBN: 9952408008

Yolçiyev, M. Riyaziyyat. Bakı: MBM MMC, 2002. ISBN: 9952290039

Yunusov, A. Azərbaycanda islam. Bakı: Zaman, 2004. ISBN: 9952805225

Yunusov, A. Islam in Azerbaijan. Bakı: Zaman, 2004. ISBN: 9952805217

Yurda qayğı. Bakı: Borçalı ictimai birliyi, 2012. ISBN: 97899528074 62

Yusif, S. Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə. C. 1. Bakı: Planet Press, 2006. ISBN: 9952809176

Yusif, S. Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə. C. 2. Bakı: Planet Press, 2006. ISBN: 9952809183

Yusifov, E. F. Ətraf mühit, iqtisadiyyat, həyat. Bakı: El-Alliance, 2005. ISBN: 9952290519

Yusifov, E. Hirkan Biosfer Rezervatı. Bakı: El-Alliance, 2004. ISBN: 9952290578

Yuvenal ədliyyə: yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən törədilən cinayət işləri üzrə ədalət mühakiməsi icraatı. Bakı, 2003. ISBN: 9952808100


Z

Zeynalov, F. İbtidai Musiqi Nəzəriyyəsi. Bakı: ISBN: 9952810196

Zəngəzurlu, P. Lal Haraylar. Bakı: ISBN: 9952810189

Ziyadov, N.M. Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cin. Tirbunalı. ISBN: 995250355


А

Абасов, A. Проблемы истории, теории и методологии познания. Баку: Ени Несил, 2001. ISBN: 9952240058

Ахундова, У. Решение фундаментальных проблем физики и механики. Bakı, 2003.

ISBN: 9952804008

Ахундова, Э. Время – жить. Баку: Дом сказки, 2003. ISBN: 9952210124

Ахундова, Э. Мгновения истины. Баку: Дом сказки, 2003. ISBN: 9952210078

Ахундова, Э. Это – мы. Баку: Дом сказки, 2003. ISBN: 9952210086


В

Варианты решения Карабахского конфликта: идеи и реальность. Баку: Ени- Несил, 2002. ISBN: 9952240082

Василюк, И. Книга кодов. Баку: Издательский дом «Айна», 2001. ISBN: 9952800002


Г

Гаджиев, В. Флора и растительность Кызылагачского заповедника и их разнообразие. Баку: Эль-Альянс, 2003. ISBN: 9952290276

Гасанзаде, Н. Под чужими облаками: стихи. Баку: Униветситет Хазар, 2004. ISBN: 9952200196

Гасанов, Х. Некоторые вопросы усовершенствованиия технологических процессов с помощью тепломассообменных свойств. Баку, 2003. ISBN: 9952802900

Гендер в азербайджанской периодике: аннотированный библиографический указатель. Баку: AREAT, 2003. ISBN: 9952802110


Е

Еврейская музыка идиш. Баку: Ени- Несил, 2002. ISBN: 9952240104


И

Ирзабекова, Е. Антология еврейской музыки. Баку: Ени Несил, 2001. ISBN: 9952402007

Ирзабекова, Е. Практический курс гармонии для вокалистов. Баку: Ени Несил, 2001. ISBN: 995224004Х

Исаханлы, Г. В поисках Хазара. Баку: Униветситет Хазар, 2006. ISBN: 9789952200348

Исаханлы, Г. Контрасты. Баку: Униветситет Хазар, 2006. ISBN: 9785946611411

Исмаилов, Р. Институт гражданства Азербайджанской республики. Баку, 2004. ISBN: 9952804105


К

Касимов, И. Физика эфирной материи. Баку : Марс-Принт, ISBN: 9952800622

Касумзаде, А. Стратификация мезозойского комплекса Среднекуринской впадины и Вандамской зоны Большого Кавказа. Баку: Эль-Альянс, 2004. ISBN: 9952290063

Касумова, Е. Актуальные информационные ресурсы гендера. Баку: AREAT, 2003. ISBN: 9952802102

Коломазова, М. Прости. Баку: ISBN: 9952807007

Кулиев, Г. Архетипичные Азери: лики ментальности. Баку: Ени Несил, 2002. ISBN: 9952240171

Кязимова, Н. Дом скорби. Баку: Эль-Альянс,, 2003. ISBN: 9952290128


М

Мамедов, Б. Философия одной души. Баку: Издательство «Авропа», 2003. ISBN: 9952803206

Мамедова, Ф. Кавказская Албания и албаны. Баку: Центр Исследований Кавказской Албании, 2005. ISBN: 9952807309

Мирзоев, Ф. Актуальные проблемы изменения государственных границ в международном праве. Баку, 2004. ISBN: 9952804504

Мурадалиева, Э. Кровь земная - нефть Азербайджана и история. Баку: Мутарджим ТМ, 2006. ISBN: 9952280033


Н

Наджафов, И. Убийство полиграфиста. ISBN: 9952210094

Нариаи, О. Современная японская экономика. Издательство журнала «Эксперт», 2003. ISBN: 9952803117

Нухаев, Х. Цивилизация и варварство: последний раунд борьбы. Баку: Мехк Кхел, 2002. ISBN: 9952800118

Нухаев, Х. Чеченцы скорее изменят мир, чем изменят свободе. Баку: Мехк Кхел, 2002. ISBN: 995280010Х


П

Пашаев, Г. Жанровый состав иракско-тюркманского фольклора. Баку: Издательство «Баку», 2003. ISBN: 9952801424


С

Сафаров, Н. Философско-Этический взгляд на мир. Баку: Муаллим, 2006. ISBN: 9952435045

Современные проблемы социально-экономического развития и информационных технологий. Баку: Научно–исследователский центр по труду и социальным проблемам, 2004. ISBN:  9952801114


Т

Таирова Ф. Дмитрий Шестакович и Азербайджанская музыкальная культура. ISBN: 9952432348

Тоф, А. Белый квадрат IV. Баку: Чашыоглу, 2004. ISBN: 9952270127

Тоф, Ф. Цветок небес (верлибры,удетероны,притчи). Баку: Чашыоглу, 2005.ISBN: 9952270313

Тофа. Луна любви (хайку). Баку: Чашыоглу, 2005.ISBN: 9952270321

Тюдор, Э. Избранники небес. Баку: Издательство «Yurd», 2002. ISBN: 9952407010

Тюдор, Э. Семь Посланников. Баку: Издательство «Yurd», 2004. ISBN: 9952803605

Тюдор, Э. Тайны подводного Каспия. Баку: Издательство «Yurd», 2004. ISBN: 9952803613

Тюдор, Э. Убийца Чупакабра. Баку: Издательство «Yurd», 2002. ISBN: 9952407029

Тюдор, Э. Павелители Небес. Баку: Издательство «Yurd», 2002. ISBN: 995280363X

Энергетика: научно-технический журнал № 1. Баку: 2004. ISBN: 9952805500

Юнусов, А. Ислам в Азербайджане. Баку, 2004. ISBN: 9952805209


Film about Khazar University