Videos

2016


Avropanın təşəkkülü və xaç yürüşləri

Avropa tarixi 3

Avropa tarixi 2

Avropanın ilk universitetləri- 1

Qədim Misir və Mesopotamiyada həyat və ölüm fəlsəfələri, Gilqameş dastanı

14 cü əsr Avropa intellektualları


Eurasian Academy Introductory Film

 

Triangle of Science Broadcasts on Public TV

Qloballaşma və onun nəticələri: Avropa

Avropa tarixi

Saatlar və təqvimlər

Dünyada mövcud olan təqvimlər

Zaman anlayışı

Zaman (Zaman və nisbinlik nəzəriyyəsi)

Zaman 2:  Psixologika və fikiza

Zaman: Psixologika və fikiza

Dil və dil yaranması

Qloballaşma və onun təsirləri

Dokotorant təhsili 

Ali Təhsildə Bolonya sistemi

Ali Təhsildə Avropa və Amerika ənənələri

Təhsildə keyfiyyət

Mirzə Şəfi Vazeh, Bodenştedt- 2

Part 2

Mirzə Şəfi Vazeh, Bodenştedt- 1

Part 2

Bologna prosesi

Bakıxanov

Part 2

Tarix və ədəbiyyat

Azərbaycanlılar tarix boyu Amerikalılar haqqında nə düşünmüşlər

Zərdüşt və atəşpərəstlik

Qədim Misir və Mesopotamiyada dinlər, miflər

Ellenistik dövrdə elm inkişafı

Sokrat

Fəlsəfi məzmunlu ədəbiyyat- 1

Əndəlüs 3 (tibb)

Part 2

Part 3

Əndəlüs 2 (musiqi)

Part 2

Part 3

Əndəlüs- İspaniyada İslam sivilizasiyası

Part 2

Qədim Hunlarda torpaq davası

Part 2

Qədim Yunanistan və Roma dövrünün fəlsəfə cərəyanları

Part 2

Qədim Yunanistan Atom məktəbi

Part 2

Poetik tərcümə və olun rolu

Part 2

Part 3

Ömər Xəyyam

Part 2

Part 3

İbn Sina

Part 2

Part 3

əl-Biruni

Part 2

Part 3

Alkimiya

Part 2

Part 3

Yazı, kitab tarixi 

Part 2

Part 3 


AzTV "Ovqat" Program (in Azerbaijani) on March 2, 2014 with Gulyanaq Memmedova


See more videos:

Hamlet Isaxanli YouTube Channel

Film about Khazar University