Publications

Jabir Z. Khalilov

  • “Andlilar məhkəməsinin üstünlükləri və çatişmayan cəhətləri”, “Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri”, (еlmi əsərlər məcmuəsi), № 68, 2019 il.
  • “Qabaqcıl ölkələrin təcrübəsində Andlılar Məhkəməsinin yeri”, “Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri”, (еlmi əsərlər məcmuəsi), № 66, 2018 il.
  • “Recommendations on the Establishment of a Jury System in Azerbaijan” , Azərbaycan xalqının Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasinin 92-ci il dönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev AR-ın hüquq elminin və təhsilinin inkişafında rolu” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Bakı, 05 may, 2015 il.
  • “ABŞ və Azərbaycan “Andlılar institutunun” müqayisəli təhlili,” Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans, II-ci cild, 2013 il.
Film about Khazar University