Staff

Emin Baylarov

Chief accountant

E-mail: bemin[at]khazar.org

Phone: (+994 12) 421 10 93 (205)

Karim Karimov

Accountant


Sahifa Murshudova

Accountant

E-mail: smurshudova[at]khazar.org

Film about Khazar University