@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Khazar University
AZ | EN

Mahammad Nuriyev

 

Azərbaycanda inkişafın orta müddətli proqnozu

M.N.Nuriyev // Expert. –  Fevral 2008. –№ 2. – 33-35.  

 

E-təhsil: inkişaf meylləri və Xəzər Universitəsinin təcrübəsi

M.N.Nuriyev // Khazar View. – May 2010. –  № 285. –– s.37-46.  

 

ICT in Education: Khazar University Faculty and Student’s Perspective

M.N.Nuriyev, L.Sotova // Khazar View. – May 2010. – # 285. – p. 43

 

On the Way to E-Learning Best Practices: the Experience of Khazar University

M.N.Nuriyev, L.V. Sotova // Elektron hökumət Azərbaycanda: nailiyyətlər və perspektivlər: beynəlxalq konfransı məruzə materialları.– Bakı, 2010. – s. 197-200

Concise Dictionary of Project Management Terms: English – Azerbaijani, Azerbaijani-English

M.N. Nuriyev. – Baku: Khazar University, 2012. – 153 p. – ISBN 978-9952-20-070-6