@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ | EN
İlk səhifə Xəzərlilər Rəhbərlik İnstitusional Araşdırmalar

İnstitusional Araşdırmalar Mərkəzinin əsas vəzifəsi institusional idarəetməni, əməliyyatları, qərarların qəbul edilməsi və planlaşdırma funksiyalarının dəstəklənməsi üçün institusional və digər göstəricilərin toplanması, təşkili və təhlilini həyata keçirməkdir.

Bu vəzifənin mərkəzində geniş institusional perspektivlər nöqteyi-nəzərindən ümumüniversitet göstəricilərinin sistemli məlumat təhlili əsas yer tutur.

Buraya həmçinin nəzərdə tutulan ehtiyaclar, proqram məqsədləri və eyni zamanda təşkilati resursların istifadə edilmə səmərəliliyi və effektliuliyi ilə əlaqədar tədqiqatlar da daxildir.