@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ | EN

2016

 


 

Xəzər Universiteti Dünya Məktəbi Sumqayıtda

 

Avrasiya Akademiyası videosu

 

Elm Üçbucağı verilişləri (İctimai TV)

Avropanın təşəkkülü və xaç yürüşləri

Avropa tarixi 3

Avropa tarixi 2

Avropanın ilk universitetləri- 1

Qədim Misir və Mesopotamiyada həyat və ölüm fəlsəfələri, Gilqameş dastanı

14 cü əsr Avropa intellektualları

Qloballaşma və onun nəticələri: Avropa

Avropa tarixi

Saatlar və təqvimlər

Dünyada mövcud olan təqvimlər

Zaman anlayışı

Zaman (Zaman və nisbinlik nəzəriyyəsi)

Zaman 2:  Psixologika və fikiza

Zaman:  Psixologika və fikiza

Dil və dil yaranması

Globallaşma və onun təsirləri

Dokotorant təhsili 

Ali Təhsildə Bolonya sistemi

Ali Təhsildə Avropa və Amerika ənənələri

Təhsildə keyfiyyət

Mirzə Şəfi Vazeh, Bodenştedt- 2

Part 2

Mirzə Şəfi Vazeh, Bodenştedt- 1

Part 2

Bologna prosesi   

Bakıxanov

Part 2

Tarix və ədəbiyyat

Azərbaycanlılar tarix boyu Amerikalılar haqqında nə düşünmüşlər

Zərdüşt və atəşpərəstlik

Qədim Misir və Mesopotamiyada dinlər, miflər

Ellenistik dövrdə elm inkişafı

Sokrat

Fəlsəfi məzmunlu ədəbiyyat- 1

Ibn Hazm and Ibn Bajjah’s lives, works and influence

Əndəlüs 3 (tibb)

Part 2

Part 3

Əndəlüs 2 (musiqi)

Part 2

Part 3

Əndəlüs- İspaniyada İslam sivilizasiyası

Part 2

Qədim Hunlarda torpaq davası

Part 2

Qədim Yunanistan və Roma dövrünün fəlsəfə cərəyanları

Part 2

Qədim Yunanistan Atom məktəbi

Part 2

Poetik tərcümə və olun rolu

Part 2

Part 3

Ömər Xəyyam

Part 2

Part 3

İbn Sina

Part 2

Part 3

əl-Biruni

Part 2

Part 3

Alkimiya

Part 2

Part 3

Yazı, kitab tarixi

Part 2

Part 3


02.03.2014 AzTV-nın "Ovqat" Proqramı (Gülyanaq Məmmədova ilə)

 

Daha çox videolar