@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ | EN

Erasmus Mundus Layihələri

 

"Target Group 1" üçün məlumat:

WEBB -  (Third Call is expected)

EUROEAST - Deadline UZADILIB January 18, 2015 (Third Call is OPEN for Target "Group 1" only)

ELECTRA -  Deadline February 2, 2015  

EMBERDeadline January 11, 2016 (magistr və post-doc (fəlsəfə doktoru dərəcəsi olanlar) üçün)

 

"Target Group 2" üçün məlumat: Other Erasmus Projects


Həyata keçirilmiş layihələr