@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ | EN

 Xəzər universitetində akademik tədris ili 15 sentyabr tarixdən başlayır iyul ayına qədər davam edir.

Tədris ili iki semestrdən ibarətdir: Payız və yaz semestri.

Bundan əlavə universitetdə yay semestri də fəaliyyət göstərir.

Lakin bu, tələbələr üçün məcburi xarakter daşımır.

Tələbələr yay semestrindən əlavə kreditlər qazanmaq yolu ilə təhsillərini sürətləndirmək məqsədi ilə istifadə edə bilirlər.