@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ | EN
İlk səhifə Akademik fəaliyyət Beynəlxalq əməkdaşlıqlar

Xəzər Universitəsinin beynəlxalq əməkdaşlıq ənənələri uzun illərdir ki, davam edir. Qurulduğundan bu yana beynəlxalq əlaqələr universitənin əsas məqsədlərindən birinə çevrilmişdir. Xəzər Universitəsi dünyanın bir çox ölkəsi ilə ortaq layihələrdə və əməkdaşlıqlarda aktiv fəaliyyət göstərir.

Hal-hazırda əsas məqsəd elmi-tədqiqat və təhsilin beynəlxalqlaşdırılması məqsədilə beynəlxalq əməkdaşlığın keyfiyyətinə və məğzinə diqqət verməkdir. Beynəlxalq əməkdaşlıq universitədə elmi-tədqiqat və tədrisin keyfiyyətini və davamlılığını təmin edən mühüm vasitələrdən biridir.