@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ | EN
İlk səhifə Xəzərlilər İnzibati şöbələr

İnsan resursları departamenti

İctimaiyyətlə əlaqələr və media şöbəsi

Qeydiyyat və informasiya şöbəsi

Tələbə qəbul və məlumat şöbəsi

Kadrlar şöbəsi

Maliyyə şöbəsi

Mühasibatlıq

İnformasiya texnologiyaları şöbəsi

Satınalma şöbəsi

Təmir-tikinti şöbəsi

Təsərrüfat şöbəsi

Nəşriyyat

Mətbəə

İnkişaf mərkəzi

İnstitusional araşdırmalar mərkəzi

Kitabxana-informasiya mərkəzi

Peşə  mərkəzi

Media resursları mərkəzi   

İnternet təhsil mərkəzi

Tibbi yardım mərkəzi

Psixoloji məsləhət və psixoterapiya mərkəzi 

Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi 

Yeməkxana

Dünya məktəbi ofisləri