@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ | EN

Bu  mərkəzdə Azərbaycanın milli geyimləri toplanıb. Bütün bu geyimləri tələ­bələr özləri “Milli Geyimlər üçün Tikiş Dərnəyi”-ndə düzəldirlər.

Mərkəzdə  tolpanan və saxlanılan Qafqaz və başqa regionların əhali və xalqları­nın milli geyimləri, Xəzər Universitəsi oğlan və qızlardan ibarət rəqs ansamblının müxtəlif xalqların rəqslərinin daha canlı, dolğun və təbii yerinə yetirmələrinə kömək edir.