@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ | EN
İlk səhifə Akademik fəaliyyət Akademik departamentlər Müasir dillər və müqayisəli ədəbiyyat

Müasir dillər və müqayisəli ədəbiyyat departamentinin əsas məqsədi tələbələrə qərb dillərində oxuma, yazma danışma və tərcümə etmə vərdişlərini aşılamaqdır.

Hal- hazırda departamentdə alman, fransız və ispan dilləri keçirilir. Fənnlər xarici ölkələrdə təhsil almış, müəllim və tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərmiş dil mütəxəssiləri tərəfindən tədris edilir. Fənnlər ixtisaslara uyğun paylanılır.

Hədəfimiz dilləri tədris olunmaqla yanaşı, eyni zamanda tələbələrə müvafiq ölkələrin ədəbiyyatı, mədəniyyəti, müasir həyatı və özünəməxsus xüsusiyyətləri barədə geniş məlumat verməkdir. Nəticə olaraq, müəllim və tələbələrlə birgə ölkə təqdimatı ilə əlaqədar tədbirlər keçirilir.