@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ | EN

Təsis

Elm və Sənət MəclisiXəzər Universitetində alim və ziyalıların elm, mədəniyyət və incəsənətin mühüm məsələləri haqqında mütəmadi olaraq keçirilən konfrans və ya seminarlar, onların müzakirə olunduğu məclis. Elm və Sənət Məclisi 2006-cı ildə Professor Hamlet İsaxanlı tərəfindən təsis edilmişdir. Bu məclis son illərdə Azərbaycanda elm və sənət adamlarının, ziyalıların məmnuniyyətlə gəldikləri bir yerdir. Adətən ayda bir və ya iki dəfə keçirilən "Elm və Sənət Məclisi"nin materialları nəfis şəkildə çap olunur.


Tarix

Elm və Sənət Məclisinin ilk toplantısı 2006-cı il oktyabrın 10-da keçirilib. İndiyə qədər Azərbaycandan olan tanınmış alimlərlə yanaşı, dünyanın bir sıra ölkələrindən, o cümlədən, ABŞ, Türkiyə, İngiltərə, Şotlandiya, İtaliya, Rusiya, Misir, Hollandiya, İran, Gürcüstan və s. ölkələrdən dəvət olunmuş, öz sahələrində böyük söz və nüfuz sahibi olan alimlər Elm və Sənət Məclisində müxtəlif mövzularda maraqlı mühazirələr oxumuşlar. Hazırda məclisin materiallarından ibarət 2 toplu kitab şəklində çap olunmuş, digəriləri çapolunma ərəfəsindədir.


Məqsəd

Elm və Sənət Məclisinin yaranma zərurəti, ümumi iş planı və məqsədləri barədə bu məclisin yaradıcısı və sədri Hamlet İsaxanlının "Elm və Sənət Məclisi-ünsiyyət ehtiyacı" adlı ön sözü:


Elm və sənət məclisi –  ünsiyyət ehtiyacı

Elmi tədqiqatları və sənət əsərlərini ayrı-ayrı insanlar təklikdə  yazıb-yaradır,  uzun  illər  öz  içində,  beynində,  ürəyində gəzdirir, bəsləyib yetişdirir və bir gün, sanki qeyri-ixtiyari  surətdə, qəflətən üzə çıxarır. Elm və sənət nümunələri bəzən kiçik bir  kollektivin,  bir  neçə  nəfərin  birgə  səyləri nəticəsində  də meydana gələ bilir. Bu halda da, yaradıcı qrupun üzvləri ayrı-ayrılıqda düşüncələrə dalır, öz iştirakını fərdi bilik, qabiliyyət və enerjisi hesabına təmin edir, ümumi məsələnin həlli isə, əlbəttə, yenə də ünsiyyət, birgə təhlil və müzakirələr yolu ilə baş tutur.

Elm və sənət adamları,  ümumiyyətlə, yaradıcı, ziyalı insanlar  həmişə  öz  aralarında  ünsiyyətə  ehtiyac  duymuş,  buna həmişə çox əhəmiyyət vermişlər. Yeni kəşfimizi, yeni ideyamızı, yeni əsərimizi, içimizdə qovrulan düşüncələrimizi bizə bənzər birinə, bizi anlayacaq birinə söyləmək, sevinc və qayğımızı bölüşmək ehtiyacı danılmazdır. Peşəkar bir insanla ünsiyyətdə olmaq, onunla söhbətləşib fikir mübadiləsi etmək, onu yeni tapıntı və ya orijinal fikirlə sevindirmək xoş və gözəl işdir. Onu sevindirdiyimiz, yaxşı mənada təəccübləndirdiyimiz üçün özümüz də sevinirik, müsbət enerji toplayırıq, ruhlanırıq, həzz alırıq... Peşəkar bir insanın tənqidi fikirləri və məsləhəti bizim daha dərinlərə baş vurmaq, daha əhatəli olmaq, həqiqətə daha yaxın olmaq imkanımızı artırır. 

Müzakirə  olunan  mövzu,  elm  və  ya  sənət  sahəsi  üzrə, mümkündür ki, mütəxəssis olmayan, amma geniş düşüncəli və həssas yaradıcı insanın verdiyi gözlənilməz suallar, öz sahəsindən qaynaqlanan fərqli görüş, fikir və münasibət də bizi düşündürə bilir, bizə təsir edir. Əlbəttə, yeni olanı bilmək ehtirası, yeni olanı mütəxəssislərin öz ağzından eşitmək həvəsi ilə yanaşı maarifləndirmək istəyi də yaradıcı insanları bir yerə toplayan mühüm amillər sırasındadır. 

Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitəsinin aspiranturasında oxuduğum və sonralar orada, eləcə də Steklov adına Riyaziyyat  İnstitutunda  tədqiqatla  məşğul  olduğum  zamanlar elmi  fəaliyyətdə  ünsiyyətin nə  qədər  mühüm  olduğunu  anladım. Məşhur alimlərin, aspirant və tələbələrin bir yerə toplaşdığı həftəlik elmi seminarların dünyada görülən mühüm işlərdən xəbər tutmaq, maraqlandığımız elmi problemləri təhlil etmək, elmdə  yeni  yollar açan insanlarla birlikdə  müzakirələrə qatılmaq baxımından əvəzi və alternativi yox idi. Elmi məktəb deyilən  fenomeni  biz  birinci  növbədə  məhz  bu  seminarların varlığı və qeyri-adi gücündə görür və hiss edirdik. 

Sosialist blokunun dağılması, maddiyyətin yeni kapitalist münasibətləri əsasında fövqəladə güc qazanması və onun yaratdığı qarışıq hisslər, qloballaşmanın mövcud mənəvi dəyərləri alt-üst etməsi insanları, o cümlədən yazıb-yaradan zümrəni çaş-baş saldı. Elmi tədqiqatlara maraq azaldı, təhsil sistemi sistemsizliyə düçar oldu. Ziyalıların, elm adamlarının və müəllimlərin, mədəniyyət işçilərinin “ağıllı” bir yerə yığışmağa, dərdləşməyə ehtiyacı artdı. Giley-güzardan təhlilə, adi dərdləşmədən araşdırmalara  keçmək,  elmi-mədəni  mühiti  canlandırmaq, dünya  elmində,  sənətdə baş  verənlərdən  xəbər  tutmaq günümüzün tələbi, ruhumuzun təməli olan bu arzuların həqiqətə çevrilməsinə necə kömək edək?

2006-cı ilin yaz-yay aylarında Elm və Sənət Məclici təşkil etmək, heç bir sahə məhdidiyyəti qoymadan vacib hesab etdiyimiz  problemləri müzakirəyə çıxarmaq barədə fikrimiz qətiləşdi. Hər dəfə bir və ya iki mütəxəssisin məruzəsini dinləmək, onları sual atəşinə tutmaq, söz, fikir söyləmək istəyənləri dinləmək,  məruzə  və  müzakirənin  nəticələrini  qruplaşdırıb  kitab şəklində nəşr etmək qərarına gəldik. 2006-ci il oktyabrın 10-da birinci məclis baş tutdu. Həm Azərbaycandan, həm də müxtəlif ölkələrdən  mütəxəssisləri,  elm  və  sənət  adamlarını  məruzə üçün dəvət etməyə başladıq. Qısa zamanda Elm və Sənət Məclisimiz tanındı və sevildi. 


Məclislər

Elm və Sənət Məclisində edilmiş məruzələrdən seçmələr:

 1. Fəlsəfə və poeziya. Məruzəçilər: Professor Hamlet İsaxanlı və Professor Camal Mustafayev -10 oktyabr 2006
 2. İslamda sufilik. Məruzəçilər: Professor Hamlet İsaxanlı və Professor Camal Mustafayev -31 oktyabr 2006
 3. Türk dünyası bu gün. Azsaylı türk soyları. Məruzəçi: Güllü Yoloğlu -13 fevral 2007
 4. Hürufiliyin mahiyyəti və rəmzləri. Məruzəçi: Nəsib Göyüşov -27 fevral 2007
 5. Sovet-Amerika qarşıdurması: Azərbaycan böhranı və soyuq müharibə. Məruzəçi: Professor Cəmil Həsənli -13 mart 2007
 6. Etnogenezis və Azərbaycan tarixçiliyi. Məruzəçi: Professor Süleyman Əliyarlı -03 aprel 2007
 7. Nəsillərin mənəvi varisliyi. Məruzəçi: Professor Camal Mustafayev -22 may 2007
 8. Qloballaşan dünyada mənəvi ilişkilər. Məruzəçi: Professor Mustafa İslamoğlu (Türkiyə) -25 oktyabr 2007
 9. Avrasiyada hunlar. Tarix, mədəniyyət və kimlik. Məruzəçi: Professor Hamlet İsaxanlı -16 noyabr 2007
 10. Şəhər mədəniyyəti. Tarix, bu gün və gələcək. Məruzəçi: İsmail Serageldin (Misir) -27 dekabr 2007
 11. Erməni genosidi adlandırılan problem haqqında. Məruzəçi: Norman Stone -26 yanvar 2008
 12. Edvard Səid, oreantalism və postkolonial araşdırmalar. Məruzəçi: Touraj Atabaki(Leiden Universiteti) -29 yanvar 2008
 13. Türkiyədə Azərbaycan ədəbiyyatının və mədəniyyətinin araşdırılması tarixi. Məruzəçi: Yavuz Akpınar(Türkiyə/Ege Uni.) -15 aprel 2008
 14. Azərbaycan-Alban tarixinə aid qədim yazıların oxunuşu. Məruzəçi: Professor Firudin Ağasıoğlu -20 may 2008
 15. Azərbaycan mədəniyyəti elektron məkanda. Məruzəçilər: Tariyel MəmmədovAydın Xan -10 iyun 2008
 16. Azərbaycanlılar Amasiyada və İstanbulda. Məruzəçi: Professor İbrahim Yıldırım -04 noyabr 2008
 17. F.Nitşe –tarixin ən çılğın filosofu. Məruzəçilər: Ağalar MəmmədovMail Yaqubov -25 noyabr 2008
 18. Siqmund Freud –psixoanalizin atası. Məruzəçi: Ülkər İsayeva -16 dekabr 2008
 19. İbn Xaldun: böyük İslam filosofu və sosioloqu. Məruzəçi: Professor Ahmet Arslan -13 yanvar 2009
 20. İslam və modernləşmə. Məruzəçi: Profesoor Ahmet Arslan -15 yanvar 2009
 21. M.Ə.Rəsulzadə və Azərbaycan istiqlalı. Məruzəçi: Professor Şirməmməd Hüseynov (BDU) -27 yanvar 2009
 22. Qədim Türk tarixinin problemləri. Məruzəçi: Professor S.Q.Klyaştornıy (Rusiya) -10 fevral 2009
 23. Xəzərlilərin erkən tarixinin Asiya aspekti Məruzəçi: Professor S.Q.Klyaştornıy (Rusiya) -12 fevral 2009
 24. Qaraxanlı dövrü ədəbi dili və Oğuz Türkcəsi. Məruzəçi: Professor Dr. Ahmet Bican Ercilasun (Türkiyə, Qazi Uni.) -14 aprel 2009
 25. I Dünya müharibəsində Osmanlı İmeriyasının Qafqaz siyasəti. Məruzəçi: Professor Michael A. Reynolds (Princeton University) -28 aprel 2009
 26. Şumer –bəşəriyyətin ən qədim mədəniyətidir. Məruzəçi:Professor Veronika Afanasyeva (Rusiya) -3 noyabr 2009
 27. Qədim mədəniyyətlər və müasir dövr. Məruzəçi: Professor Veronika Afanasyeva (Rusiya) -05 noyabr 2009
 28. İslam və Qərb mədəniyyətinin müqayisəsi. Məruzəçi: Dr.Tahsin Görgün (Türkiyə) -10 noyabr 2009
 29. Qlobal perspektivdən İslam və müasirlik. Məruzəçi:Dr.Tahsin Görgün (Türkiyə) -10 noyabr 2009
 30. Əlçatmaz zirvələrə ayaq basanların gündəliyi. Məruzəçi: Hüseynqulu Bağırov (Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar naziri)-04 may 2010
 31. İkinci Dünya müharibəsi illərində "Böyük Üçlüyün" ittifaq diplomatiyası. Məruzəçi: Professor Vladimir Peçatnov (Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr Universiteti) -28 sentyabr 2010
 32. SSRİ və ABŞ üçün İkinci Dünya müharibəsinin geosiyasi nəticələri. Məruzəçi: Professor Vladimir Peçatnov (Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr Universiteti) -30 sentyabr 2010
 33. Sözdə erməni soyqırımının mübahisəli arxiv qaynaqları haqqında. Məruzəçi: Professor Kemal Çiçək (Türkiyə/Türk Tarix Qurumu Erməni masasının sədri) -26 oktyabr 2010
 34. Ermənilərlə bağlı yerdəyişdirmə siyasəti və Osmanlı qaynaqlarının əhəmiyyəti. Məruzəçi: Professor Kemal Çiçək (Türkiyə/Türk Tarix Qurumu Erməni masasının sədri)-27 oktyabr 2010
 35. İmperiyalar boşluğunda regional diplomatiya: İranın 1918-1920-ci illər Azərbaycan Demokratik Respublikasına dair siyasəti. Məruzəçi: Dr. Oliver Bast (Mançestr Universiteti)-23 noyabr 2010
 36. Azərbaycanın ən məşhur romanı "Əli və Nino"nun müəllifi kimdir?. Məruzəçi: Betty Blair ("Azerbaijan İnternational" jurnalının redaktoru) -10 dekabr 2010
 37. Faşizmə qarşı İtaliya Müqavimət Hərəkatı və onun azərbaycanlı iştirakçıları. Məruzəçi: Mixail Talalay (İtaliya, Tarix elmləri namizədi) -15 mart 2011
 38. İslam və Qərb siyasi düşüncəsi: Tarixin dərsləri varmı?. Məruzəçi: Professor Antony Black (Şotlandiya) -28 sentyabr 2011
 39. Texnologiya insan həyatının amili kimi. Məruzəçi: Professor Larry Hİckman (İllinois Universiteti, ABŞ) -1 noyabr 2011
 40. Epos və türk tarixi öncəsi (prehistoriya). Məruzəçi: Profesoor Süleyman Əliyarlı -27 dekabr 2011
 41. İşığın psixoloji effekti: bioloji saat və depressiya. Məruzəçi: Professor Reşit Canbeyli (Boğaziçi Universitəsi/Türkiyə); (Columbia University/ABŞ) -01 may 2012
 42. Azərbaycan mədəniyyəti və təhsilinin inkişafında Qori Seminariyasının rolu. Məruzəçi: Akademik Hüseyn Əhmədov (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti) -15 may 2012