@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ | EN

Multimedia Mərkəzi Xəzər Universitetinin video materiallarının  montajı və tədbirlərin çəkilişi işi ilə məşğul olur. 

Mərkəzin məqsədi aşağıdakılardır: 

- Universitetlə bağlı tədbir və mərasimlərdə foto çəkiliş aparmaq.

- Faktla  bağlı portret və peyzaj şəkili və video-materiallar toplamaq və sifariş etmək.

Mərkəzin əsas fəaliyyəti:

- Universitet departamentlərinin tədbirlərində foto çəkiliş və video montaj təşkil etmək.

Mərkəz həmçinin foto və video arxiv evidir. Bu tələbələr, tələbə təşkilatlarının  və işçi heyətinin  birgə əməkdaşlığının nəticəsidir və onların hamısı tərəfindən idarə olunur.

 

İşçi heyyəti:

Direktor: 

 

Natella Barkaya


 


 
Valantyorlar:
 

 

Nizami Aliyev

(School of Education)

 

 

Nigar Farmanova

(School of Humanities and Social Sciences)

 

 

 

 

 

Azer Mustafazadeh

(School of Engineering and Applied Scince)

 

Huseyn Gahramanli

(School of Education)

 

Tarlan Mammadli

Tarlan Mammadli

(School of Engineering and Applied Science)

 

Rufat Gasimzade

(School of Engineering and Applied Science)

   
 

Vajah Shukurova

(School of Education)

 

Gurban Askerov

(School of Engineering and Applied Science)

 

Farid Aghalarov

(School of Humanities and Social Sciences)

 

Sevinj Hasanova

(School of Humanities and Social Sciences)

   

 

 

Aydan Behbudzade

(School of Humanities and Social Sciences)

 

Ismat Mammadova

(School of Humanities and Social Sciences)

 
       
    Sabina  Sarıyeva    
    (School of Humanities and Social Sciences)    
 

     
    

 

Kənan Bilalov                

                                                                 

Lale Yusifova                                     

 

 

(İqtisadiyyat və Menecment Fakültəsi)

  (Humantiar və Sosial Elmlər Fakültəsi)

 

 

 

Facebook page: Media Center of Khazar Center

YouTube chanal: Media Center of Khazar Center TV