@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ | EN
İlk səhifə Xəzərlilər Tələbələr Tələbə İşləri Üzrə Məlumat Sistemi

Tələbə İşləri Üzrə Məlumat Sistemi

Xəzər Universiteti TexnoParkında təkmilləşdirilən və Xəzər Universitetində istismara verilən sistem qeyd olunan üç hissədən (Tələbə Şöbəsi, Akademik Məlumat Sistemi, Tələbə Məlumat Sistemi) ibarət informatik bir sistemdir. Sistemin üstün cəhətlərindən biri də çoxlu sayda dildə mövcud olması və yeni dil əlavə edilə bilmək xüsusiyyətidir.

Sistem yeni tələbələrin qeydiyyatını keçirmək və avtomatik olaraq yeni tələbə nömrəsi vermək imkanına malikdir. Sistem tələbələrə aid bütün şəxsi məlumatları saxlayır və müxtəlif təyinatlı statistikalarda istifadə etmək imkanı verir. Barəsində danışdığımız sistem tələbələrin bütün təhsil haqqı əməliyyatlarını aparmağa imkan verir.

Sistem üzərində eyni zamanda dərs yükünün daxil edilməsi, bütün akademik sənədlərin hazırlanması, akademik heyət haqqında məlumatların daxil edilməsi, statistik göstəricilərin hazırlanması, layihələrin idarə olunması ve digər əməliyyatları etmək mümkündür.

Qeyd olunan sistem tələbəyə aid bütün aşağıdakı əməliyyatları etmək imkanına malikdir:

  • dərsə qeydiyyat,
  • imtahan nəticələrinin daxil edilməsi,
  • arxivləşdirmə,
  • məzunluq və diplom əməliyyatları,
  • nizam-intizam tədbirləri,
  • akademik möhlətlərin daxil edilməsi,
  • sorğuların keçirilməsi

Geniş məlumat sims.khazar.org saytında verilib.