@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ | EN

Həsən Niknafs, Fəlsəfə doktoru, Rektor, Hniknafs@khazar.org

Məhəmməd Nuriyev, Professor, Elmlər doktoru, Tədris işləri üzrə prorektor,  mnouriev@khazar.org

İsaxan İsaxanlı, Fəlsəfə doktoru, İdarəetmə və tələbə işləri üzrə prorektor, iisaxanli@khazar.org

Fərda Əsədov, Fəlsəfə doktoru, Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor, Fasadov@khazar.org 

Nailəxanım İsaxanlı, MS, İdarəetmə və humanitar işlər üzrə müşavir, nisayeva@khazar.org  

Eldar Şahgəldiyev, Fəlsəfə doktoru, Magistratura, doktorantura və elmi işlər üzrə bölmənin rəhbəri, Tədris işləri üzrə prorektorun müavini, eshahgaldiyev@khazar.org

Rafiq Əhmədov, dosent, Fəlsəfə doktoru, İnstitusional araşdırmalar üzrə direktor, rahmadov@khazar.org

Raziyə Isayeva, MBA, İnkişaf üzrə direktor, Risayeva@khazar.org

Ülkər İsayeva, MS, İnsan resursları üzrə direktor, uisayeva@khazar.org 

Əlövsət Əmirbəyli, MA, İctimaiyyətlə əlaqələr və mediya üzrə direktor, aamirbeyli@khazar.org

İnqilab Əhmədov, Professor, Elmlər doktoru, İqtisadiyyat və menecment fakültəsinin dekanı, ingilab@khazar.org

Cabir Xəlilov, Dosent, Fəlsəfə doktoru, Humanitar və social elmlər fakültəsinin dekanı, Cxalilov@khazar.org

Elza Səmədova, Fəlsəfə doktoru, Təhsil fakültəsinin dekanı, Esemedova@khazar.org

Gülşən Mehdiyeva, MS, Kitabxana və informasiya mərkəzinin direktoru, Gmehdiyeva@khazar.org