@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ | EN

Mühəndislik və tətbiqi elmlər fakültəsi


Dekan – Həsən Niknafs, Hniknafs@khazar.org

 Dekan müavini – Və\fa Aslanova, Vaslanova@khazar.org

Assistant – Sura Ələkbərova, Salekberova@khazar.org

Assistant – Cəmilə Fərman, jfarman@khazar.org

 

İqtisadiyyat və menecment fakültəsi


Dekan – İnqilab Əhmədov, ingilab@khazar.org 

Dekan müavini – Fuat Rəsulov, frasulov@khazar.org

Assistant – Bahar İmanova, bimanova@khazar.org

Assistant - Vakansiya

 

Humanitar və social elmlər fakültəsi


Dekan – Cabir Xəlilov, cxalilov@khazar.org

Dekan müavini – Mələk Kərimova, mkarimova@khazar.org

Assistent – Xəyalə Ələkbərova, khalakbarova@khazar.org 

Assistent – Validə Kərimova, Vkarimova@khazar.org

 

Təhsil fakültəsi


Dekan – Elza Səmədova, esemedova@khazar.org 

Dekan müavini – Zərifə Əliyeva, Zaliyeva@khazar.org

Dekan müavini  - Aygül Verdiyeva, averdiyeva@khazar.org

Assistent – Aysel Tağıyeva, Atagiyeva@khazar.org