@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ | EN
İlk səhifə Xəzər haqqında Xəzərin nəşrləri və media Xəzər Humanitar və Sosial Elmlər Jurnalı

Xəzər Humanitar və Sosial Elmlər Jurnalı (əvvəlki adı: Azərbaycan Araşdırmaları Jurnalı) 1998-ci ildə Xəzər universitetində təsis edilmişdir. Jurnalın təsisçisi və redaktoru Professor Hamlet İsaxanlıdır.

Jurnal ildə 4 dəfə dərc olunur. Məqalələr təqdim olunduğu dildə -  Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində dərc edilir.

Jurnal beynəlxalq sitat indeksi (SSCİ və A&HCI) almaq mərhələsindədir.

Xəzər Humanitar və Sosial Elmlər jurnalının rəsmi saytına bu linkdə-http://jhss-khazar.org/baxa bilərsiniz.

 

Redaktordan