@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ | EN
İlk səhifə Akademik fəaliyyət Akademik siyasət Xəzər Universitəsində kredit sistemi

Xəzər Universitəsində hər hansı bir ixtisas almaq üçün tələbələr bir sıra fənləri öyrənməli və imtahan verib tələb olunan miqdarda kredit toplamalıdır. Uni­ver­­sitədə hər fənn əsasən 3 kredit dəyərindədir. Bəzi fənlər isə 1,5 – 4 kre­dit­likdir. Kredit saatları əsas eti­barilə fənn yükünü əks etdirir.

 Xəzər Universitəsində bakalavr dərəcəsi almaq üçün seçilən ixtisasdan asılı olaraq, ən azı 40 fənn oxu­maq­la 128-140 kredit toplamaq tələb olunur.

 Magistr dərəcəsi almaq üçün, tezis də daxil olmaqla, mi­ni­mum 7 fənn üzrə imtahan verib 32 - 60 kredit top­lamaq tələb olunur.

 Tələbələr yaz və payız semestrlərindən başqa, yay se­mestr­lə­rində də 3-4 fənn (ən çox 10 kredit) oxu­maq­la, kredit qazana bilərlər.