@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ | EN

Xəzər Universitəsini Fəxri diplomla bitirmək tələbənin orta qiymətindən (G.P.A.) asılıdır.

 Bakalavr pilləsində orta qiyməti 85 və ya 85-dən çox olan məzunlara «Fəxri diplom» verilir.

 Magistratura pilləsində orta qiyməti 90 və ya 90-dan çox olan məzunlara «Fəxri diplom» verilir.