@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ | EN

2010-cu ildən etibarən Kimya departamenti Kimya və Biologiya müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr proqramını təklif etməyə başlamışdır.

Hal-hazırda Kimya departamentində aşağıdakı kimya fənləri tədris olunur:

-   Mühəndislik və Tətbiqi Elmlər Fakültəsində

 Kimya -1

 Kimya-2

-   Təhsil Fakültəsində

 Ümumi və Qeyri-üzvi kimya

 Üzvi kimya

 Fiziki kimya

 Analitik kimya

 Neft kimyası

 Biokimya

Kolloid kimyası

Ekoloji kimya

Kimya fənləri həmçinin universitetin digər fakültələrinin tələbələrinə elektiv (seçmə) kurs kimi təklif olunur.

Departamentin nəzdində eksperimental və tədqiqat işləri üçün laboratoriya vardır.