@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ | EN

Hər semestrin sonunda dekanlıq semestr ərzində yaxşı oxuyan tələbəni fəxri vərəq ilə təltif edir. Dekanın fəxri vərəqi semestr boyu 12 kreditdən az götürmə­mək şərtilə orta qiyməti 85 və daha yüksək olan tələ­bə­yə verilir. Əgər tələbə semestrdə hər hansı bir fən­dən 60-dan aşağı bal alarsa, ona dekanın fəxri vərəqi ve­rilə bilməz.