@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ | EN
İlk səhifə Akademik fəaliyyət Akademik siyasət Tələbələr haqqında akademik məlumatların alınması

Universitənin tələbəsi haqqında hər-hansı bir məlumat tələbənin ica­zəsi olmadan üçüncü tərəfə verilə bilməz. İstis­na­lar yalnız, rəsmi yazılı müraciət olduğu halda, hüquq mü­ha­fizə orqanları üçün ola bilər.