Curriculum

050115 – Coğrafiya müəllimliyi

1-ci il
Kod Payız KU Prerekvizit   Kod Yaz KU Prerekvizit
 
ENGL 101 İngilis dilinin əsasları 1 4 yox   ENGL 102 İngilis dilinin əsasları 2 4 ENGL 101
ASC 201  Azərbaycan mədəniyyəti 3 yox   AZH 150  Azərbaycan tarixi 3 yox
AZLL 106 Müasir azərbaycan dili-1 3 yox   AZLL108 Müasir Azərbaycan dili-2 3 AZLL 106
AZLL107 Azərbaycan ədəbiyyat tarixi-1 (Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı) 3 yox   LIT 116 Ədəbiyyat nəzəriyyəsi 3 yox
CMS 101 Kompüter elminə giriş 3 yox   AZLL109 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-2 3 AZLL107
  Kredit 16       Kredit 16  
2-ci il
Kod Payız KU Prerekvizit   Kod Yaz KU Prerekvizit
 
ENGL 103 Akademik ingilis dili  4 ENGL 102   ENGL 216 Xüsusi məqsədlər üçün ingilis dilini 3 ENGL 103
AZLL 211 Əski əlifba (Humanitar-1) 3 yox   PERS 206 Fars dili (Humanitar-2) 3 yox
AZLL 206 Müasir Azərbaycan dili-3 3 AZLL 108   AZLL 302 Müasir Azərbaycan dili-4 3 AZLL 206
LİNG 216 Dilçiliyin əsasları 3 none   SPH 202 Üslubiyyət və nitq mədəniyyəti 3 yox
AZLL207 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-3 3 AZLL 109   AZLL208 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-4 3 AZLL207
  Kredit 16       Kredit 18  
3-cü il
Kod Payız KU Prerekvizit   Kod Yaz KU Prerekvizit
AZLL307 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi -5 3 AZLL208   AZLL 306 Azərbaycan ədəbi dil tarixi 3 AZLL206
LIT 305 Dünya ədəbiyyatı-1 3 yox   TURK 305 Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası 3 yox
MED 315 Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları   3 yox   AZLL343 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-6 3 AZLL307
EDU 101 Təhsilə giriş (Sosial-1) 3 yox   LIT 308 Dünya ədəbiyyatı-2 3 LIT 305
TURK 201 Türkologiyaya giriş (Seçmə dil-1) 3 yox   PSYC 304 Təhsil psixologiyası (Sosial-2) 3 EDU 101
          AZLL 314 Leksikologiya (Seçmə dil-2) 3 AZLL 302
  Kredit 15       Kredit 18  
4-cü il
Kod Payız KU Prerekvizit   Kod Yaz KU Prerekvizit
LIT405 Dünya ədəbiyyatı-3 3 LİT 308   AZLL416 Ədəbi tənqid 3 LIT 343
AZLL 480 Onomastika (Seçmə dil-3) 3 AZLL 302   AZLL 412 Azərbaycan dialektologiyası (Seçmə dil-4) 3 LING 216
TURK 102 Türk xalqları ədəbiyyatı (Seçmə ədəbiyyat-1) 3 yox    AZLL 488 Şərq dilləri mühiti və Azərbaycan ədəbiyyatı (Seçmə ədəbiyyat-3) 3 yox
LİT 466 20-ci əsr Azərbaycan nəsri (Seçmə ədəbiyyat-2 3 yox    AZLL 497 Yaradıcı yazı (Seçmə ədəbiyyat-4) 3 yox
EDU 408 Ana dilinin tədrisi metodikası  3 EDU 101   AZLL 456 Azərbaycan dramaturqiyası (Seçmə ədəbiyyat-5) 3 yox
          EDU 409 Ədəbiyyatın tədrisi metodikası  3 EDU 101
  Kredit 15       Kredit 18  
Ümumi 132


050101 – Azərbaycan dili və ədəbiyyatı  müəllimliyi

1-ci il
Kod Payız KU Prerekvizit   Kod Yaz KU Prerekvizit
 
ENGL 101 İngilis dilinin əsasları 1 4 yox   ENGL 102 İngilis dilinin əsasları 2 4 ENGL 101
ASC 201  Azərbaycan mədəniyyəti 3 yox   AZH 150  Azərbaycan tarixi 3 yox
AZLL 106 Müasir azərbaycan dili-1 3 yox   AZLL108 Müasir Azərbaycan dili-2 3 AZLL 106
AZLL107 Azərbaycan ədəbiyyat tarixi-1 (Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı) 3 yox   LİT 116 Ədəbiyyat nəzəriyyəsi 3 yox
CMS 101 Kompüter elminə giriş 3 yox   AZLL109 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-2 3 AZLL107
  Kredit 16       Kredit 16  
2-ci il
Kod Payız KU Prerekvizit   Kod Yaz KU Prerekvizit
 
ENGL 103 Akademik ingilis dili  4 ENGL 102   ENGL 216 Xüsusi məqsədlər üçün ingilis dilini 3 ENGL 103
AZLL 211 Əski əlifba (humanitar-1) 3 yox   PERS 206 Fars dili (Humanitar-2) 3 yox
AZLL 206 Müasir Azərbaycan dili-3 3 AZLL 108   AZLL 302 Müasir Azərbaycan dili-4 3 AZLL 206
EDU 101 Təhsilə giriş  3 yox   LING 216 Dilçiliyin əsasları 3 none
AZLL207 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-3 3 AZLL 109   AZLL208 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-4 3 AZLL207
          SCI 101 Yer və fəza elmləri  3 yox
  Kredit 16       Kredit 18  
3-cü il
Kod Payız KU Prerekvizit   Kod Yaz KU Prerekvizit
AZLL307 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi -5 3 AZLL208   AZLL 306 Azərbaycan ədəbi dil tarixi 3 AZLL206
LIT 305 Dünya ədəbiyyatı-1 3 yox   EDU 496 Sinfin idarəolunması (Sosial-2) 3 yox
MED 315 Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları   3 yox   AZLL343 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi -6 3 AZLL307
PSYCH 304 Təhsil psixologiyasının əsasları  3 EDU  101   LIT 308 Dünya ədəbiyyatı-2 3 LİT 305
MGT 410 Təşkilati davranış (Sosial-1) 3 yox   EDU 302 Kurikulum və qiymətləndirmə strategiyaları  3 EDU 101
          SPH 202 Nitq mədəniyyəti və üslubiyyət (Seçmə-1) 3 yox
  Kredit 15       Kredit 18  
4-cü il
Kod Payız KU Prerekvizit   Kod Yaz KU Prerekvizit
LIT405 Dünya ədəbiyyatı-3 3 LIT 308   EDU 408 Aktiv praktika  6 EDU 101, EDU 302
TURK 335 Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası (Seçmə-2) 3 yox    AZLL 412 Azərbaycan dialektologiyası (Seçmə dil-4) 3 LING 216
EDU 407 Passiv praktika  6 EDU 101
EDU 302
  AZLL 488 Şərq dilləri mühiti və Azərbaycan ədəbiyyatı (Seçmə ədəbiyyat-3) 3 yox
EDU 408 Ana dilinin tədrisi metodikası  3 EDU 101   EDU 409 Ədəbiyyatın tədrisi metodikası  3 EDU 101
          AZLL 456 Azərbaycan dramaturgiyası (Seçmə ədəbiyyat-5) 3 yox
  Kredit 15       Kredit 18  
Ümumi 132 Kredit

Film about Khazar University