Current Students


2018-2019


Ədilə Abdullayeva

Doğum tarixi- 26.11.1982

Təhsil -Azərbaycan Dillər Universiteti (İngilis dili filologiyası, 1999-2003, bakalavr, Dilşünaslıq, 2004-2006, magistratura)

İş - Xəzər Universiteti, müəllim

 

Sevda Axundova

Doğum tarixi- 11.03.1970

Təhsil -M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti (filoloq, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi, 1988-1993)

İş – ADPU-nin nəzdində ADPU kollecində direktor müavini

Tədqiqat- “Pedaqoji yönlü kolleclərin innovativ idarə edilməsinin təlimin keyfiyyətinə təsiri”

 

Nuriyə Allahverdiyeva

Doğum tarixi- 30.01.1984

Təhsil – Bakı Dövlət Universiteti (filologiya, 2000-2004, bakalavr, 2004-2006, magistratura)

 İş – BMTK, ingilis dili müəllimi

Tədqiqat- “Mürəkkəb sintaktik konstruksiyaların alt və üst qatda şərhi”

 

Vüqar Bayramov

Doğum tarixi- 18.07.1993

Təhsil – ADNSU (NQM fakültəsi- 2010-2011), Mançestr Universiteti (Neft mühəndisliyi, 2011-2014), Heriot-Vat Universiteti (Rezervuarın qiymətləndirilməsi, 2014-2015)

 İş – SOCAR Azneft, geofizik

Tədqiqat- “Süni İntellektin Yataqların Modelləşdirilməsi və Simulasiyasında Tətbiqi”

 

Amil Əhmədov

Doğum tarixi – 15.08.1984

Təhsil –Azərbaycan Texniki Universiteti (Elektronika və Energetika, 2001-2005, bakalavr, 2007-2009, magistratura)

İş – Azərtexnolayn  MMC- Elektrik mühəndisi

Tədqiqat- “Biləsuvar Aqrar kompleksində bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə (günəş, külək və hibrid sistemlərin) olunması”

 

Rəvanə Həsənova

Doğum tarixi – 02.07.1988

Təhsil – ADU (Filologiya- 2007-2011), Xəzər Universiteti (Humanitar və sosial elmlər, 2011-2018)

Tədqiqat- “Professor Hüseyn Əhmədovun elmi-pedaqoji yaradıcılığının Azərbaycanda pedaqogika elminin inkişafına təsiri”

 

Rəşaq Qasımov

Doğum tarixi – 07.02.1987

Təhsil-  ADNSU (Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə, 2005-2009, bakalavr, 2009-2011, magistr) 


Həcər Mahmudova

Doğum tarixi – 06.09.1977

Təhsil – ADNSU (İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması, 1984-1989), ADPU (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi, 2011-2012)

İş – N. Babayev adına tam orta məktəb – direktor

Tədqiqat – “Ümumtəhsil məktəblərinin kollegial-ictimai idarə edilməsinin elmi-pedaqoji əsasları”


Zabitə Məmmədova

Doğum tarixi – 04.03.1971

Təhsil – Azərbaycan Tibb Universiteti (Pediatriya, 1988-1995)

Tədqiqat – “Yenidoğulmuşlarda spesifik neyromarkerlərin və oksidativ stress göstəricilərinin müqayisəli öyrənilməsinin proqnostik əhəmiyyəti”


Sahilə Məsiyeva 

Doğum tarixi – 11.11.1984

Təhsil – Xəzər Universiteti – (İngilis dili və ədəbiyyatı, 2001-2005), Qərb Universiteti – (Filologiya, 2007-2009)

İş – ADPU-nin nəzdində ADPK-də ingilis dili müəllimi


Əli Sadıqov

Doğum tarixi – 20.03.1988

Təhsil – ADPU (Tarix, 2005-2009, Türk dünyası tarixi, 2012-2015)

İş – Bakı şəhəri 307 nömrəli tam orta məktəb- tarix müəllimi


Əminə Səfərzadə

Doğum tarixi – 05.07.1995

Təhsil – Azərbaycan Dillər Universiteti (İngilis dili müəllimi, 2011-2015, Dilşünaslıq (ingilis dili) 2015-2017)

İş - Azərbaycan Dillər Universiteti, ingilis dili kafedrası – baş laborant

Tədqiqat – “Müasir ingilis dilində söz sırası və cümlə vurğusunun korrelyasiyası”


Aysel Səfərzadə

Doğum tarixi – 01.05.1994

Təhsil - Azərbaycan Dillər Universiteti (İngilis dili müəllimi, 2011-2015, İngilis dili tədrisi metodikası, 2015-2017)

İş - Azərbaycan Dillər Universiteti – müəllim


Cavid Süleymanov

Doğum tarixi – 08.12.1993

Təhsil – Bilkənt Universiteti, (İdarəetmə, 2011-2016), Aston Universiteti  (İdarəetmə, 2015-2016), Qərbi Şotlandiya – MBA (İdarəetmə, 2016-2017)

İş - Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi – müfəttiş

 

Pərvanə Tağıyeva

Doğum tarixi – 27.03.1992

Təhsil –BDU (Beynəlxalq münasibətlər, 2009-2013), Qafqaz Universiteti (Beynəlxalq münasibətlər, 2013-2015)

İş -Bank of Baku– kiçik ekspert

 

Zərifə Təhməzova

Doğum tarixi – 17.01.1966

Təhsil – ATU (Əzcaçılıq, 1984-1989)

Tədqiqat- “Menopauza dövründə psixoloji durumun dəyişməsinə səbəb olan biomarkerlərin müqayisəli qiymətləndirilməsi”


Zülfiyyə Vəliyeva

Doğum tarixi – 13.02.1985

Təhsil- Bakı Slayvan Universiteti (Filologiya, 2003-2007, Müqayisəli dilçilik, 2009-2011)

İş-  BMTK, müəllim

Tədqiqat- “Azərbaycan və İngilis dillərində bədən üzvləri ilə bağlı frazeologizmlərin linqvokulturoloji xüsusiyyətləri”


Əcnəbi tələbələr


Sunday Amos Onikanni

Təhsil – Federal University of Technology, Nigeria (Biokimya), Afe Babalola University (Tibbi biokimya və toksikologiya)

İş – Afe Babalola Universiteti – mühazirəçi assistent

 

Munira Fayzulloeva

Təhsil – Tacikistan Dövlət Pedaqoji Universiteti (Tarix və sosial elmlər, 1988-1994 bakalavr + magistratura) Khujand Dövlət Universiteti (tarix, 2006-2010 doktorantura)

İş - Khujand Dövlət Universiteti -tədqiqatçı

 

Abdulrahman Balogun Shittu

Təhsil- Al-Azhar Universiteti Misir (bakalavr) Beynəlxalq İslam Universiteti Malayziya (magistratura)

Tədqiqat – A study of scholarship impact on Academic Integrity and achievement motivation of international students

 

Mustafa Mohammad Ahmad Alalawneh

Təhsil-  Mutah Universiteti İordaniya bakalavr (mexanika mühəndisliyi) Yarmouk Universiteti İordaniya magistratura (iqtisadiyyat)

İş –  İordaniya Təhsil Nazirliyi –Departamentinin müdiri

Tədqiqat – “Birbaşa xarici investisiyaların İordaniyanın iqtisadi inkişafına təsirinin təhlili və qiymətləndirilməsi” 

 

Ahmed Syed Siddiq

Təhsil-  Osmania Universiteti (Commerce) University of Wales (Information technology management)

Tədqiqat – “İşçilər arasında performansa əsaslanan mükafatlandırma sisteminin işçi motivasiyasına təsiri: Azərbaycan müəssisələri timsalında”

 

Hamad Khan

Təhsil- National Defence University Islamabad (philosophy- master) University of Wah (sociology)

Tədqiqat – “Anti American Sentiment”

 

Mehdi Zakeri

Təhsil-  İslamic Azad University (Veterinary Medicine)

 

Yosofi Sadat Mİrdamad

Təhsil- Columbia college (Art) Truman college (Art) Khazar University (international relations)  

Tədqiqat –“ İranda 1979-cu il inqilabından sonra qadınların sosial siyasi statusu”

 

Memen Hamzah Obaid Salihi

Təhsil- Al-Mustansiriya University (Computer science) Khazar University (Computer engineering)

 

Vesali Arezou

Təhsil- Azad İslam University (Ümumi dilçilik)

Tədqiqat- “Fars dilində Azərbaycan sözləri”

 

Yazar Bayram

Təhsil-  BDU (Tətbiqi riyaziyyat) Xəzər Universiteti (Biznesin təşkili və idarəedilməsi)

Tədqiqat-“Özəl Neft-kimya müəssisələrində innovasiya fəaliyyətinin idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi”

  

Mirsadegh Seyedzavvar

Təhsil-  University of Applied Science and Technology (machine tools and manufacturing) University of Tabriz (Mechanical engineering- master and PhD)

 

Ababakr Ramadhan Abdal Hajani

Təhsil- University of Dohuk (administration) Lebanese French University (Business Administration)

 

Juan Rodrigo Labardini Flores

Təhsil- Universidad İberoamericana (law- bachelor) İTESM ( public administration-magistr) İTESM( iqtisadiyyat -magistr) University of New Mexico ( American Legal Studies- master) Universidad Iberoamericana ( law- master) American University (law- doctoral)

İş- Meksikanın Azərbaycandakı səfiri

Tədqiqat- “Müasir dünya düzənində Avrasiya geosiyasəti və onun yenidən formalaşmasına təsir edən amillər”

 

Adli Hawa

Təhsil- Kabul Tibb Universiteti (2010-2016)

Tədqiqat-“ Xronik parodontit müalicəsinin dişəti mayesindəki immunoloji biomarkerlərə və mikrobioma təsirinin müqayisəli qiymətləndirilməsi”

 

Farhangi Fariba

Təhsil- İslam Azad Universiteti (İngilis dili və ədəbiyyatı bakalavr və magistr)

Tədqiqat-“ İngilis ədəbiyyatında gender susqunluğunun canlandırılması”

 

Nazila Pour Khalili

Təhsil- İslamic Azad University (pharmacy)

Tədqiqat- “Angiotenzin çevirən ferment inhibitorların (ACEIs) və  Angiotenzin reseptor blokerlərin (ARBs)  kardiotoksikliyə protektiv təsirlərinin hüceyrə kulturu modelində müqayisəli qiymətləndirilməsi”


Mehdi Bashiri

Təhsil- Shiraz University (civil engineering) Sharif University of Techology (civil engineering- structural engineering)


Amy Faith Baldwin

Təhsil- University of Wisconsin-Madison (psychology and women’s Studies) University of Chicago (social service administration)


Kemie Joel Anthony

Təhsil- University of  Maidugiri (political science) Leeds Becket University (international political economy)

İş- Administrative officer


Mehrizadeh Masoud

Təhsil-  Sharif University of Technology (chemical engineering)

 

Serpoush Moozhan

Təhsil- İslamic Azad University (Plant Protection, bachelor. Plant breeding, master)

Tədqiqat – “Arpa nümunələrinin molekulyar-genetik analizi və seleksiya əhəmiyyətli əlamətlərin assosiativ xəritələnməsi”

 

Rouhallah Moradpour Hesari

Təhsil - İslamic Azad University (tibb işçisi- bakalavr, hüceyrə və molekulyar biologiya-genetika- magistr)


Damandan Mahshid

Təhsil -  University of Mohaghegh Ardabili (kənd təsərrüfatı mühəndisliyi-bakalavr) İslamic Azad University (hüceyrə və molekulyar biologiya-genetika- magistr)


Jafari Dastgerdi Ehsan

Təhsil- Shiraz University (petroleum engineering) Sahand University of Technology (Petroleum engineering)


Abdollah Esmaeili

Təhsil- Petroleum University of Technology (petroleum engineering bachelor and master)

İş- İran Neft Şirkəti -neft və qaz mühəndisi

 

Ali Atefi

Doğum tarixi- 21.03.1984

Təhsil- Razi Kemanşah Universiteti (İnşaat mühəndisliyi) Ferdovsi Məşəd Universiteti (İnşaat mühəndisliyi)

İş- CEO Jaavpey mühəndislik şirkəti

Tədqiqat-“ Optimization of casing design in well bores due to external forces”

 

Suadad Fadhil Kadhim 

Təhsil – Bağdad Universiteti (ingilis dili- bakalavr və magistr)

İş- Bağdad Universiteti- koordinator

 

Hadi Noori

Təhsil – COMSATS İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu (Project Management)


2017-2018


Arzu Abbasov

Doğum tarixi – 21.06.1965

Təhsil – Tibb Universiteti – (Müalicə işi, 1987-1993)

İş – Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası – həkim

 

Ülviyyə Əhmədova

Doğum tarixi – 26.06.1992

Təhsil – BDU (Filologiya, 2009-2013 bakalavr, 2013-2015 magistratura)

İş – Hədəf kursları- Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi

Tədqiqat – “Azərbaycan milli istiqlal mübarizəsi və Gültəkin poeziyası”

 

Vəfa Əhmədzadə

Doğum tarixi – 30.04.1993

Təhsil – ADNSU (Geofizika mühəndisliyi, 2010-2014), Imperial college (Petroleum engineering, 2016-2017)

Tədqiqat – “Cənubi Xəzər çökəkliyində süxurların sıxılma prosesinə təsir edən əsas faktorlar”

 

Elşən Əliyev

Doğum tarixi – 18.12.1988

Təhsil- ADNSU (Qaz-neft -mədən, 2006-2010), Colorado School of Mines (ABŞ), 2013-2015

Tədqiqat – “Gilliliyi çox olan az məsaməli kollektor süxurlarda süzülmə proseslərinin  modelləşdirilməsi”

 

Kəmalə Əliyeva

Doğum tarixi – 21.09.1982

Təhsil – BDU (Sosial elmlər və psixologiya, 2000-2004 bakalavr, 2004-2006 magistratura)

İş- Xəzər Universiteti, müəllim

 

Elçin Həsənov

Doğum tarixi – 10.12.1985

Təhsil – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (İnzibati idarəetmə 2003-2007), Liverpul Universiteti (2011-2013, magistratura)

İş- Brights National Enlightenment – təsisçi

Tədqiqat – “Ümumtəhsil məktəblərində öyrətmə və öyrənmə motivasiyasının yüksəldilməsi yolları”

 

Qənirə İsgəndərova

Doğum tarixi – 04.07.1989

Təhsil – BDU (Sosial elmlər və psixologiya, 2006-2010), Xəzər Universiteti (Humanitar elmlər və psixologiya, 2014-2016)

Tədqiqat – “ Fəaliyyət və dil: qarşılıqlı təsirin sosial fəlsəfi təhlili (müasir dil siyasəti konsepsiyası kontekstində)”

 

Günay Kazımzadə

Doğum tarixi – 10.07.1991

Təhsil – Lomonosov adına MSU Bakı filialı (Tətbiqi riyaziyyat 2008-2012, Bonn Universiteti Almaniya (2012-2015)

İş – Xəzər Universiteti, müəllim

Tədqiqat – “Böyük məlumatlar problemlərinin riyazi modelləşdirilməsi”

  

Rəfi Qurbanov

Doğum tarixi – 27.02.1990

Təhsil – Qafqaz Universiteti (Tərcüməçi, 2007-2012 bakalavr), Kembric Ruskin Beynəlxalq kollec ( Akademik ingilis dili və araşdırma metodları, 2013-2014 əlavə təhsil), Anglia Ruskin Universiteti ( Mədəniyyətlərarası münasibətlər, 2014-2015 magistratura)

İş - Xəzər Universiteti, müəllim

Tədqiqat – “İkinci dünya müharibəsindən sonra miqrasiyanın beynəlxalq münasibətlərə təsiri” 

 

Zamirə Qurbanova

Doğum tarixi – 03.09.1988

Təhsil –  Azərbaycan Dillər Universiteti (Tərcümə, 2006-2010), Qafqaz Universiteti (Tərcümə, 2011-2013)

İş – Xəzər Universiteti, müəllim

Tədqiqat – “İngilis dilinin Britaniya variantının sosial dialektlərinin praqmalinqvistik xüsusiyyətləri”

 

Eynur Mehdiyev

Doğum tarixi – 22.07.1976

Təhsil – Azərbaycan Dillər Universiteti (Dilçilik, 1994-1998), Coventry Universiteti (İngilis dilinin tədrisi, 2014-2015)

İş – Xəzər Universiteti, müəllim 

 

Elmira Mehdiyeva

Doğum tarixi – 30.12.1971

Təhsil – Azərbaycan İqtisadiyyat Universiteti (İstehsalın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi, 1989-1995), Xəzər Universiteti (Maliyyə və kredit, 1997-2014) 

 

Fəridə Məmmədxanova

Doğum tarixi – 17.05.1990

Təhsil – Tibb Universiteti (Tibbi profilaktika, 2008-2013, laboratoriya işi 2013-2015)

Tədqiqat – "Сравнительное изучение биохимических маркеров и оксидативного стресса при дисфункциях щитовидной железы"

 

Xanım Nəbiyeva

Doğum tarixi- 01.10.1987

Təhsil – BDU (Mexanika-riyaziyyat, 2006-2010 bakalavr, 2010-2012 magistratura)

İş- Xəzər Universiteti, dekan köməkçisi 

 

Şəbnəm Şahgəldiyeva

Doğum tarixi – 22.07.1985

Təhsil – Tibb Universiteti (Həkim-pediatr, 2002-2008)

 

İzat Şahsenov

Doğum tarixi – 05.09.1990

Təhsil – BDU (Fizika, 2008-2011), Moskva fiziki-texniki institutu (Tətbiqi və ümumi fizika, 2011-2013, fizika və kvant elektronikası, 2013-2015)

İş – Xəzər Universiteti, müəllim

 

Günay Əhmədli

Doğum tarixi – 21.04.1993

Təhsil –  Azərbaycan Dillər Universiteti (Tərcümə 2010-2014, əlavə təhsil fakültəsi, 2014-2015)

Nyukasl Universiteti (Təhsil, kommunikasiya və dilşünaslıq, 2015-2016)

Film about Khazar University