@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ

21 June 2016

Tələbələr tədqiqatlarını müdafiə etdilər

2016-cı il iyunun 21-də İngilis dili və ədəbiyyatı departamentinin müəllimi Lalə Həmidova Təhsil fakültəsinin 3-cü kurs tələbələri ilə (“Academic Writing” fənnini tədris etdiyi) tədqiqat işlərinin müdafiəsini təşkil etdi. Tədqiqat işləri Azərbaycanda həm ali, həm də orta təhsil müəssisələrində təhsil və tədris məsələlərini əhatə edirdi. Tələbələr tədqiqat işlərini 4 ay müddətində aparmışdılar. Müdafiədə Təhsil fakültəsinin dekanı Elza Səmədova da iştirak edirdi. O, tələbələrin yüksək səviyyəli hazırlıqlarından və nailiyyətlərindən çox məmnun qaldı.


TOP DESTINATIONSTOP DESTINATIONS