@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ | EN

20 June 2016

“Xəzər”in əməkdaşı Babək haqqında kitab yazdı

2015-ci ilin sonlarında Xəzər Universiteti Tarix və arxeologiya departamentinin müəllimi Ələkbər Ələkbərovun “Babək (Xürrəmi hərəkatının səbəblərinə, qəhrəmanın mənşəyinə dair)” adlı kitabı çap olunmuşdur. Kitab tarixi şəxsiyyət, Xürrəmi hərəkatının liderlərindən biri olan Babək Xürrəmdinə həsr edilmişdir.


TOP DESTINATIONSTOP DESTINATIONS